یکی از سرمایه‌های قابل توجه کشورهای D-8، در کنار فرهنگ غنی اسلامی و سرمایه عظیم انسانی، بازار گسترده 8 کشور و دیگر کشورهای مسلمان جهان است. با اتکا به این بازار، می‌توان در حوزه‌هائی که سرمایه‌گذاری عظیم و بازار بزرگ می‌طلبد، با همکاری یکدیگر، سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم. طرح مگا پروژه‌های بزرگ صنعتی و تحقیق و توسعه در حوزه‌های اقتصاد نوین، که پیش از این در این سازمان، مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار گرفته است، شایسته توجه مجدد و اقدام جدی‌تری می‌باشد.

یکی از سرمایه های قابل توجه کشورهای دی 8 در کنار فرهنگ غنی اسلامی و سرمایه بزرگ انسانی، بازار گسترده 8 کشور و د یگر کشورهای مسلمان جهان است

شناسه خبر: 120580 -

پنجشنبه 19 فروردين 1400 - 20:37

0% ...

شناسه خبر: 120580

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده