چرا برای کار بزرگی که این دولت در سواحل مکران انجام داده فیلم نمی‌سازید

نشاطی که امروز سواحل مُکران و جنوب ایران دارد، از جاسک گرفته تا چابهار، تا راه‌آهنی که از چابهار به سمت راه آهن سراسری در حال اجراست، تا آبی که در منطقه شرق از دریای جنوب به فلات مرکزی آوردیم، تا گازی که وارد شرق کشور و سیستان و بلوچستان شد، تا جاده بزرگراهی که در سراسر سواحل مکران امروز می‌بینید، اینها چه وقت در تاریخ ایران بوده و این نشاط و زنده بودن و حیات و قدرت و توسعه سواحل مکران چه زمانی بوده است؟ بگویید تاریخ ایران در چند هزار سال، 7 هزار سال تاریخ اخیر ایران بروید و ورق بزنید، چه کسی توانسته چنین کاری را بکند؟ ما در اوج تحریم این کار را کردیم، در فشار و سختی اینها را اجرا کردیم، در حال تحریم راه آهن را می‌کشیم، راه آهن از چابهار به سمت زاهدان را اجرا کردیم، انتقال آب از خلیج فارس به سمت زاهدان و زابل را طراحی می‌کنیم، آب را از دریای جنوب تا کرمان و سیرجان و یزد و اردکان بردیم، بعد ادامه پیدا می‌کند به اصفهان و خراسان جنوبی و مشهد، این کار عظیم کجا انجام گرفت، چرا نمی‌گوییم؟ چرا برای سواحل مکران فیلم نمی‌سازیم؟ چرا نمی‌گوییم در زمان فشار آمریکا، آمریکا را شکستیم، چرا آمریکا متواضع شده و سر فرود آورده، چرا اینطور با ما حرف می‌زند، الان چطور با ما حرف می‌زند؟ می‌گوید می‌خواهید دو نفری، می‌خواهید سه نفری، شش نفری حرف بزنیم، ما آماده‌ایم، می‌خواهیم حرف بزنیم و حل کنیم. این لحن آمریکا در برابر ملت ایران و قدرت ملت ایران را چه کسی توانست به وجود بیاورد؟

شناسه خبر: 120527 -

چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 13:18

0% ...

شناسه خبر: 120527

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده