چرا برای پیروزی ملت در شکست دادن آمریکا فیلم درست نمی کنید؛ حقیقت را به مردم بگویید

این پیروزی سیاسی ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهم با رهبری مقام معظم رهبری بود که با حمایت و هدایت ایشان توانستیم آمریکا را شکست دهیم. چرا برای این شکست از پول ملت فیلم درست نمی‌کنید؟ اگر بناست از پول ملت فیلم درست کنید و نمایش بدهید، از واقعیت‌ها فیلم درست کنید. حقیقت‌ها را به مردم بگویید، پیروزی ملت را بگویید. نباید به مردم غیرواقعی بگوییم، نباید واقعیت‌ها را تحریف کنیم. چرا دشمن ما شکست خورد؟

شناسه خبر: 120526 -

چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 13:11

0% ...

شناسه خبر: 120526

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده