با کسانی که قرنطینه را نقض می کنند باید برخورد شدید شود

در جلسه تاکید شد آنهایی که تست‌شان مثبت است با همه توان مراقبت کنیم از قرنطینه ماندن‌شان و اینکه آنها تخلف نکنند و این تخلف تخلفِ بسیار بزرگ است، بگوییم یک نوع جرم حتی از کسی که می‌داند مثبت است و بیرون برود و جمعی را آلوده کند و توجه نکند، خیلی خطرناک است و باید برخورد شدید کنیم. یک فردی سوار قطار، هواپیما، اتوبوس می‌شود معمولا آنجا چک و مراقبت می‌کنند و کسی را دارند که مثبت بوده و در سامانه نگاه می‌کنند و ممانعت می‌کنند اما آنهایی که با وسیله شخصی مسافرت می‌کنند ممکن است مراعات نکنند. آنهایی که مثبت هستند کاملا باید مراقبت کنیم و هر کس تخلف می‌کند قاطع با او برخورد کنیم مثبتی که به اداره می‌رود، بازار می‌رود، مسجد می‌رود، مسافرت می‌رود، هرکجا در جمعی حاضر می‌شود، دورهمی خانوادگی می‌رود، فرق نمی‌کند با این مساله باید برخورد شود.

شناسه خبر: 120495 -

شنبه 14 فروردين 1400 - 19:55

0% ...

شناسه خبر: 120495

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات