مساله تجمعات و دورهمی همچنان باید به عنوان یک خطر تلقی کنیم / رعایت اصول بهداشتی باید دقیق تر ادامه یابد

مساله تجمعات و دورهمی همچنان به عنوان یک خطر باید تلقی کنیم، هنوز خلاص نشدیم ویروس جهش یافته هم در جامعه ما شایع می‌شود. در تجمعات، دورهمی‌ها کاملا باید مراقبت کنیم مخصوصا جاهایی که فضای بسته است، جاهایی که فضا باز است یک مقدار شرایط متفاوت است، یک جا تهویه مناسب است باز شرایط متفاوت است، جایی که فضا بسته و تهویه نیست خیلی باید مراعات کنیم و تعهد و مسوولیت‌پذیری که ملت ما در طول این ماهها اجرا و عمل کرده، دقیق‌تر باید ادامه دهد.

شناسه خبر: 120494 -

شنبه 14 فروردين 1400 - 19:54

0% ...

شناسه خبر: 120494

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات