اداره کشور ایران در اختیار مردم است و این مردم هستند که بالاترین مقام های کشور را با صندوق آرا انتخاب می کنند/ تمام حرکت های انقلابی در کشور برای این بوده است که کسی نتواند رای و چیزی را به مردم تحمیل کند

جمهوریت را قانون اساسی به تفصیل در اصل ششم تبیین کرده، اسلامیت را به تفصیل در اصل چهارم و ایران هم در اصول مختلف از جمله اصل اول و اصل سوم به صراحت ذکر شده و معلوم است کشور ما ایران است، هویت ایرانی برای ما مهم است و فرهنگ ایران هم برای ما مهم است. اگر بخواهم یک کلمه درباره ایران بگویم، منافع ملی کشور به معنای عام کلمه، نه منافع ملی که روبروی امنیت ملی ذکر می‌کنیم، روبروی مصالح ملی ذکر می‌کنیم، منافع به معنی عام کلمه که همه اینها را شامل می‌شود، منافع ملی کشورمان ایران به عنوان یک پایه است. موازین اسلام نیز چه در اعتقادات، چه در عمل، چه در قانون‌گذاری و به ویژه در اخلاق و رفتار، میزان و معیار ما است. اداره کشور دست مردم و در اختیار مردم است. این مردم هستند که بالاترین مقامات و مدیریت کشور را با صندوق آرا و با آرای خودشان برمی‌گزینند و انتخاب می‌کنند. این خیلی مهم است که نظر و آرا و فکر مردم و انتخاب مردم محوریت دارد. اصلا تمام انقلاب‌ها در ایران از زمان میرزای شیرازی بزرگ، قبل از آن را در نظر نگیریم، در این 150 تا 160 سال قبل، همه حرکت‌های انقلابی برای چه بود؟ برای این بود که مردم بتوانند انتخاب‌گر باشند و بتوانند انتخاب کنند. کسی رایی را به مردم تحمیل نکند، این محتوای کل حرکت‌های انقلابی در جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین 12 فروردین یک روز بسیار مهم در مردم سالاری اسلامی در کشورمان ایران است و باید آن را پاس بداریم.

شناسه خبر: 120445 -

چهارشنبه 11 فروردين 1400 - 16:13

0% ...

شناسه خبر: 120445

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده