سیاست دولت از سال 97 که جنگ اقتصادی آغاز شد، سیاست وفور کالا، تنظیم و نظارت دقیق در بازار، واردات بموقع کالا و تامین ارز مورد نیاز بود که کار آسانی نبود اما انجام شد

سیاست دولت از سال 97 که سال جنگ اقتصادی بود سیاست وفور کالا، تنظیم بازار، نظارت دقیق در بازار، واردات به موقع، تامین ارز مورد نیاز بود که این کار، کار آسانی نبود اما این کار سخت انجام گرفت یعنی در سال 99 که سال بسیار سختی بود منابعی که ارز برای ما تامین می‌کند متفاوت شد. بخش نفت آن که معلوم، شرایط ویژه‌ای پیدا کردیم در بخش صادرات غیرنفتی هم نسبت به سال قبل متفاوت شد و امسال واردات با صادرات ما مقداری از توازن خارج است یعنی واردات ما 43 میلیارد بوده، صادرات ما حدودا 41 میلیارد بوده و این دو را وقتی کنار هم جمع می‌کنیم یک برنامه‌ای را می‌بینیم که اینجا تعادلی بین صادرات و واردات وجود ندارد و کاهش را در صادرات می‌بینیم. همه اینها دست به دست هم داد و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد. البته در بخش کرونا سختی‌هایی که در فروردین و اردیبهشت داشتیم از خرداد به بعد تقریبا شرایط بهتر شد و در بسیاری از تولیدات‌مان در بعد از خرداد حتی در وضع فروش‌مان و صادرات‌مان، سه ماهه اول سخت بود ولی از سه ماهه دوم شرایط ما بهتر شد. سه ماهه اول رشد اقتصادی ما چه با نفت چه بی نفت منفی بود، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم مثبت شد، بنابراین مقداری شرایط ما بهتر شد اما در عین حال مشکلات باقی ماند. البته همه دنیا به خاطر کرونا مشکل دارند به طور متوسط رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط منفی 3.4 بوده است. در ایران ما بر مبنای 9 ماهه که حساب می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال هم چنین رقمی داشته باشیم، بالای 2درصد مثبت است و این نشان می‌دهد که کار دولت کار عظیم و بزرگی بوده که انجام داده شده است .

شناسه خبر: 120426 -

سه شنبه 10 فروردين 1400 - 18:11

0% ...

شناسه خبر: 120426

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده