دکتر روحانی در دیدار وزیر امور خارجه چین

شناسه خبر: 120378 -

شنبه 7 فروردين 1400 - 12:59

شناسه خبر: 120378

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی