صدا و سیما طبق مسئولیت‌اش هم صدای مردم باشد و هم صدای دولت به معنی نظام هر دو باشد شما یک دستگاه فراقوه‌ای هستید طبق قانون اساسی. همان اصل 175 قانون اساسی و همسایه هستید با اصل 176 که برای شورای امنیت ملی است و شما بغل هم هستید آنجا قانون اساسی چه می‌گوید. قانون اساسی می‌گوید صدا و سیما برای آزادی بیان، نشر افکار، دو شرط دارد موازین اسلام، مصالح ملی همین 4 کلمه است. آزادی بیان، نشر افکار در چارچوب موازین اسلام و مصالح ملی. کل صدا و سیما همین است البته دنباله‌اش هم می‌گوید که 3 قوه باید بر صدا و سیما نظارت کنند.

در دیدار مدیران ارشد صدا و سیما:

شناسه خبر: 116861 -

دوشنبه 27 مرداد 1399 - 17:06

شناسه خبر: 116861

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده