منطقه شمال، منطقه مازندران ، منطقه گیلان، منطقه گلستان،مناطقی است آماده برای محصولات کشاورزی و بخش صنعتی و مخصوصا بخش چوب. این استانها آمادگی دارد برای زراعت چوب، هم وزیر کشاورزی قبلی به من گفت هم یکی دو تا استاندارها به من گفتند که زراعت چوب در شمال درآمد آن از برنج هم بیشتر است. این زراعت چوبی که برای ما محصول دارد بخشی از زمین‌هایی که باید به برنج اختصاص بدهیم، اختصاص می‌دهیم بخشی از زمینها را به زراعت چوب اختصاص بدهیم ما رو بی‌نیاز می‌کند و به ما محصول می‌دهد و دیگر نیاز نداریم از خارج وارد کنیم و حتی می‌توانیم صادرکننده چوب و ام.دی.اف باشیم. در فولاد هم همانطور که می‌دانید هم نیاز داخلی‌ خود را تامین می‌کنیم و هم صادر می‌کنیم امروز در بخش بلور و شیشه و مواد دیگر در کربنات سدیم هم گفته شده که در فاز بعدی که انجام می‌گیرد علاوه بر تامین آنچه در داخل نیاز داریم می‌توانیم حتی صادرکننده هم باشیم.

در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت صنعت در 3 استان کشور:

شناسه خبر: 116574 -

پنجشنبه 9 مرداد 1399 - 17:02

شناسه خبر: 116574

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده