برای مردم باید بگوییم وقتی دشمنی ظالمانه علیه ما فشار می‌آورد ببینید سه گروه بودند که برجام را نمی‌توانستند تحمل کنند، داشتند خفه می شدند داشتند می‌مردند، داشتند دق می‌کردند. یکی تندروهای آمریکا، یکی صهیونیسم یکی ارتجاع منطقه این سه تا نمی‌توانستند تحمل کنند. یکی از رهبران کشورها به من گفت وقتی اینجا کشورهای اروپایی صف بستند برای سرمایه‌گذاری این کشورهای مرتجع منطقه دارند از ناراحتی دق می‌کنند. آمدند توطئه کردند یک آدم کم تجربه هم در آمریکا روی کار آمد شما می‌بینید الان کردار و رفتارش را می‌بینید خودِ مردم آمریکا الان می‌توانند قضاوت کنند. رفتارش نسبت به مردم خودش، یک آدم اینجوری آمد آنها هم آمدند تحریک کردند پشت سرش این را آماده کردند این فشار عظیم به ما وارد کرد فشار هم برای این بود گفت من این فشار را وارد می‌کنم ایران سه ماه دیگر تسلیم می‌شود خودش می‌آید می‌ایستد پای میز مذاکره، فهمید که اشتباه کرده محاسبه غلط داشته، هم صهیونیست اشتباه کرده، هم ارتجاع اشتباه کرده هم تندروها در آمریکا اشتباه کردند. ملت ما ایستادگی و مقابله کرد و امروز برای همه دنیا روشن است که با تحریم و فشار ما تسلیم نمی‌شویم

در جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید:

شناسه خبر: 115987 -

سه شنبه 3 تير 1399 - 10:34

0% ...

شناسه خبر: 115987

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده