گفت وگو سخنگوی دولت با تعدادی از خبرنگاران در فضای مجازی

شناسه خبر: 114788 -

شنبه 30 فروردين 1399 - 16:49

شناسه خبر: 114788

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری

- مصاحبه ها