جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان طرح های اقتصادی و زیر بنایی استان کرمان

شناسه خبر: 112264 -

سه شنبه 21 آبان 1398 - 09:25

شناسه خبر: 112264

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای کاروان تدبیر و امید