جلسه شورای اداری،توسعه و افتتاح همزمان طرح های اقتصادی و زیر بنایی

شناسه خبر: 112172 -

يکشنبه 19 آبان 1398 - 19:13

شناسه خبر: 112172

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی