دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خبر: 110211 -

سه شنبه 4 تير 1398 - 11:28

شناسه خبر: 110211

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده