جلسات جداگانه معاونان رئیس جمهور با دکتر روحانی

شناسه خبر: 109290 -

پنجشنبه 29 فروردين 1398 - 15:19

شناسه خبر: 109290

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی