حضور رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان

شناسه خبر: 108957 -

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 17:11

شناسه خبر: 108957

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- جلسات