جلسه ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس جمهور و با حضور نمایندگان کلیه دستگاهها

شناسه خبر: 108909 -

سه شنبه 6 فروردين 1398 - 12:19

شناسه خبر: 108909

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات