نشست مشترک هیات دولت و استانداران

شناسه خبر: 107688 -

چهارشنبه 26 دی 1397 - 16:06

شناسه خبر: 107688

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها