ورود دکتر روحانی به فرودگاه بین المللی آنکارا

شناسه خبر: 107313 -

چهارشنبه 28 آذر 1397 - 20:40

شناسه خبر: 107313

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده