دکتر روحانی عازم ترکیه شد

شناسه خبر: 107309 -

چهارشنبه 28 آذر 1397 - 17:03

شناسه خبر: 107309

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده