جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح چند پروزه اقتصادی استان سمنان با حضور رئیس جمهور

شناسه خبر: 107092 -

سه شنبه 13 آذر 1397 - 23:59

شناسه خبر: 107092

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده