جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح چند پروزه اقتصادی با حضور رئیس جمهور

شناسه خبر: 107073 -

سه شنبه 13 آذر 1397 - 19:08

شناسه خبر: 107073

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده