جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی

شناسه خبر: 106901 -

دوشنبه 28 آبان 1397 - 22:37

شناسه خبر: 106901

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید