استقبال رسمی دکتر روحانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران

شناسه خبر: 106353 -

پنجشنبه 5 مهر 1397 - 14:02

شناسه خبر: 106353

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده