دکتر روحانی در نشست خبری با رسانه های بین المللی

شناسه خبر: 106318 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 21:20

شناسه خبر: 106318

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده