اجلاس سران عضو سازمان همکاری شانگهای

شناسه خبر: 104779 -

يکشنبه 20 خرداد 1397 - 12:33

شناسه خبر: 104779

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی