دیدار رییس جمهور افغانستان

شناسه خبر: 104761 -

شنبه 19 خرداد 1397 - 17:41

شناسه خبر: 104761

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی