دیدار وزیر اقتصاد ترکیه

شناسه خبر: 103949 -

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 18:36

شناسه خبر: 103949

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی