مراسم استقبال رسمی از دکتر روحانی در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان

شناسه خبر: 103658 -

چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 17:44

شناسه خبر: 103658

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی