رئیس جمهور در پایان مراسم امضای 13 سند همکاری میان تهران – عشق آباد

شناسه خبر: 103621 -

سه شنبه 7 فروردين 1397 - 19:12

شناسه خبر: 103621

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی