دکتر روحانی در نشست خبری با رسانه های بین المللی

شناسه خبر: 100849 -

چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 23:33

شناسه خبر: 100849

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده