دیدار و مذاکرات خصوصی دکتر روحانی با نخست وزیر سوئد

شنبه 23 بهمن 1395 - 10:30

شناسه خبر: 97669