گفتگو با خبرنگاران پس از آخرین جلسه هیات دولت در سال 1397

شناسه خبر: 108850 -

دوشنبه 27 اسفند 1397 - 14:13

شناسه خبر: 108850

- رئیس‌جمهوری

- مصاحبه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده