كليپ

در جلسه هیات دولت : 
به سازمان برنامه و بودجه دستور می دهم که از فردا شب(دوشنبه شب) شروع کند به پرداخت این وجهی که باید به مردم داده شود/ از فردا شب پرداخت به حدود 20 میلیون جمعیت معادل یک سوم جمعیت 60 میلیون را به افراد آغاز ، در نوبت بعدی تا پایان هفته، 20 میلیون دیگر پرداخت می شود و اوایل هفته آینده 20 میلیون سوم. به همه 60 میلیون نفری که اعلام کردیم تا اوایل هفته آینده وجه مورد نظر پرداخت خواهد شد

در جلسه هیات دولت : به سازمان برنامه و بودجه دستور می دهم که از فردا شب(دوشنبه شب) شروع کند به پرداخت این وجهی که باید به مردم داده شود/ از فردا شب پرداخت به حدود 20 میلیون جمعیت معادل یک سوم جمعیت 60 میلیون را به افراد آغاز ، در نوبت بعدی تا پایان هفته، 20 میلیون دیگر پرداخت می شود و اوایل هفته آینده 20 میلیون سوم. به همه 60 میلیون نفری که اعلام کردیم تا اوایل هفته آینده وجه مورد نظر پرداخت خواهد شد

در جلسه هیات دولت : 
اعتراض با اغتشاش جدا از هم است، اعتراض حق همه مردم است/ به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد

در جلسه هیات دولت : اعتراض با اغتشاش جدا از هم است، اعتراض حق همه مردم است/ به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد

در جلسه هیات دولت : 
بیانات امروز مقام معظم رهبری شجاعانه و روشنگرانه و بسیار مهم بود/علاوه بر این که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به اتفاق آرا این طرح را تصویب کرده بودیم ، من برای تاکید مجدد سه قوه، هر سه نفر به صورت دست خطی روی مصوبه نوشتیم و تاکید، تایید و امضا کردیم

در جلسه هیات دولت : بیانات امروز مقام معظم رهبری شجاعانه و روشنگرانه و بسیار مهم بود/علاوه بر این که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به اتفاق آرا این طرح را تصویب کرده بودیم ، من برای تاکید مجدد سه قوه، هر سه نفر به صورت دست خطی روی مصوبه نوشتیم و تاکید، تایید و امضا کردیم

در جلسه هیات دولت : 
اطمینان می‌دهم به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی نخواهد بود جز آنکه به مردم داده خواهد شد /دستگاه های موظف یعنی تعزیرات، اتحادیه ها، بازار، وزارت صمت و بخش بازرگانی ، همه باید نظارت دقیق کنند تا کسی از این امر سوء استفاده نکند

در جلسه هیات دولت : اطمینان می‌دهم به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی نخواهد بود جز آنکه به مردم داده خواهد شد /دستگاه های موظف یعنی تعزیرات، اتحادیه ها، بازار، وزارت صمت و بخش بازرگانی ، همه باید نظارت دقیق کنند تا کسی از این امر سوء استفاده نکند

در جلسه هیات دولت : 
در این طرح، کل مبلغ به اقشار کم درآمد برمی‌گردد/ در ماه می‌توانیم از 55 هزار تومان برای یک خانواده تک نفره تا 205 هزار برای خانواده که به تناوب اعلام شده، پرداخت می‌کنیم و این کار را خواهیم کرد

در جلسه هیات دولت : در این طرح، کل مبلغ به اقشار کم درآمد برمی‌گردد/ در ماه می‌توانیم از 55 هزار تومان برای یک خانواده تک نفره تا 205 هزار برای خانواده که به تناوب اعلام شده، پرداخت می‌کنیم و این کار را خواهیم کرد

در جلسه هیات دولت : 
در جلسات متعددی با حضور سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث کردیم و در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم. البته آن مصوبات با این مصوبه اخیر یک کمی متفاوت بودند و در جلسات بعدی و بحث‌های بعدی اصلاحاتی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در روز جمعه اجرا و عملیاتی شد

در جلسه هیات دولت : در جلسات متعددی با حضور سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث کردیم و در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم. البته آن مصوبات با این مصوبه اخیر یک کمی متفاوت بودند و در جلسات بعدی و بحث‌های بعدی اصلاحاتی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در روز جمعه اجرا و عملیاتی شد

در جلسه هیات دولت : 
سود اصلی ارزان بودن بنزین برای قاچاقچی‌ها بود/ باید آن خانواده‌هایی را که درآمدشان کم و تقریباً ثابت است، یاری و کمک کنیم

در جلسه هیات دولت : سود اصلی ارزان بودن بنزین برای قاچاقچی‌ها بود/ باید آن خانواده‌هایی را که درآمدشان کم و تقریباً ثابت است، یاری و کمک کنیم