كليپ

در جلسه هیات دولت : 
اگر می خواهیم زودتر پیروز شویم، باید از ایران صدای اتحاد شنیده شود

در جلسه هیات دولت : اگر می خواهیم زودتر پیروز شویم، باید از ایران صدای اتحاد شنیده شود

در جلسه هیات دولت : 
از تلاشهای مکرون تشکر می کنم؛ مسوول به نتیجه نرسیدن تلاش او و همراهی ایران تا این لحظه، فقط کاخ سفید است

در جلسه هیات دولت : از تلاشهای مکرون تشکر می کنم؛ مسوول به نتیجه نرسیدن تلاش او و همراهی ایران تا این لحظه، فقط کاخ سفید است

در جلسه هیات دولت : 
اگر مقاومت ملت، تداوم ثبات در شاخص های اقتصادی و اقتدار نیروهای مسلح نبود؛ پشت اتاق رئیس جمهور ایران صف نمی کشیدند

در جلسه هیات دولت : اگر مقاومت ملت، تداوم ثبات در شاخص های اقتصادی و اقتدار نیروهای مسلح نبود؛ پشت اتاق رئیس جمهور ایران صف نمی کشیدند

در جلسه هیات دولت : 
مسیر برای مذاکره موفق ادامه دارد؛ هر زمان که حقوق ملت ایران را بپذیرند، آماده ایم

در جلسه هیات دولت : مسیر برای مذاکره موفق ادامه دارد؛ هر زمان که حقوق ملت ایران را بپذیرند، آماده ایم

در جلسه هیات دولت : 
ترامپ از طریق اروپا پیغام می داد که تحریم را برمی دارم، اما بعد در مصاحبه می گفت تحریم ها را تشدید می کنم؛ به اروپا گفتیم کدام را باور کنیم؟!/ به عنوان خادم ملت ایران در پیگیری حقوقشان هرگز کوتاهی نکردیم/ برای هر نوع فداکاری که به تامین حقوق و رفاه مردم منجر شود؛ آماده ام

در جلسه هیات دولت : ترامپ از طریق اروپا پیغام می داد که تحریم را برمی دارم، اما بعد در مصاحبه می گفت تحریم ها را تشدید می کنم؛ به اروپا گفتیم کدام را باور کنیم؟!/ به عنوان خادم ملت ایران در پیگیری حقوقشان هرگز کوتاهی نکردیم/ برای هر نوع فداکاری که به تامین حقوق و رفاه مردم منجر شود؛ آماده ام

در جلسه هیات دولت : 
آنهایی که از دیدشان ۵+۱ مرده بود؛ خودشان دنبال احیای آن آمدند

در جلسه هیات دولت : آنهایی که از دیدشان ۵+۱ مرده بود؛ خودشان دنبال احیای آن آمدند

در جلسه هیات دولت : 
قدرت و جایگاه ملت بزرگ ایران بعد از یکسال و نیم فشار مداوم اقتصادی، روشن‌تر و رفیع تر شده است

در جلسه هیات دولت : قدرت و جایگاه ملت بزرگ ایران بعد از یکسال و نیم فشار مداوم اقتصادی، روشن‌تر و رفیع تر شده است