کلیپ

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: 
به تعهد خود در قبال دریاچه ارومیه عمل می کنیم

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: به تعهد خود در قبال دریاچه ارومیه عمل می کنیم

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: 
گردشگری مزیت بزرگ فرهنگی و اشتغال زا در استان آذربایجان غربی است

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: گردشگری مزیت بزرگ فرهنگی و اشتغال زا در استان آذربایجان غربی است

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: 
رابطه ما با همسایگان تاریخی است و آمریکا قادر به تاثیر گذاری بر آن نیست/ دولت بی نقص نیستیم اما هر گاه دولت و ملت کنار هم بودند، تحول بزرگ ایجاد کردیم

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: رابطه ما با همسایگان تاریخی است و آمریکا قادر به تاثیر گذاری بر آن نیست/ دولت بی نقص نیستیم اما هر گاه دولت و ملت کنار هم بودند، تحول بزرگ ایجاد کردیم

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: 
امروز روز آزمایش دولت نیست، روز آزمایش همه ملت در برابر اقدامات ظالمانه آمریکا است

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: امروز روز آزمایش دولت نیست، روز آزمایش همه ملت در برابر اقدامات ظالمانه آمریکا است

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: 
استانهای مرزی ظرفیتهای بزرگ و مزیت صادراتی دارند

در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: استانهای مرزی ظرفیتهای بزرگ و مزیت صادراتی دارند

گفتگوی صمیمانه دکتر روحانی با کودک بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)خوی که امروز افتتاح و به بهره برداری رسید

گفتگوی صمیمانه دکتر روحانی با کودک بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)خوی که امروز افتتاح و به بهره برداری رسید

در اجتماع پرشور مردم استان آذربایجان غربی :
در آغاز دولت یازدهم ۳۷۸۲ تخت بیمارستانی بوده و امروز ۴۱۳۹ تخت بیمارستانی/ در مناطق دورافتاده استان پزشک متخصص نبود، امروز ۱۱۷ پزشک متخصص مقیم مناطق محرومند/ محصول کشاورزی استان از ۳ میلیون تن در ۹۲ به ۴.۶ میلیون تن رسیده است

در اجتماع پرشور مردم استان آذربایجان غربی : در آغاز دولت یازدهم ۳۷۸۲ تخت بیمارستانی بوده و امروز ۴۱۳۹ تخت بیمارستانی/ در مناطق دورافتاده استان پزشک متخصص نبود، امروز ۱۱۷ پزشک متخصص مقیم مناطق محرومند/ محصول کشاورزی استان از ۳ میلیون تن در ۹۲ به ۴.۶ میلیون تن رسیده است