كليپ

بداخلاقی و بدهنی هیچ خاصیتی ندارد؛ همه باید به فکر آینده کشور و رفاه ملت باشند / ملت ما فحاشی را برنمی‌تابد؛ انتقاد غیراز بددهنی، فحاشی و بی‌تربیتی است/افتخار ما ادب، مکارم اخلاق و احترام به یکدیگر است؛ بددهنی‌ها و بداخلاقی‌ها در اراده ما خللی ایجاد نمی‌کند

بداخلاقی و بدهنی هیچ خاصیتی ندارد؛ همه باید به فکر آینده کشور و رفاه ملت باشند / ملت ما فحاشی را برنمی‌تابد؛ انتقاد غیراز بددهنی، فحاشی و بی‌تربیتی است/افتخار ما ادب، مکارم اخلاق و احترام به یکدیگر است؛ بددهنی‌ها و بداخلاقی‌ها در اراده ما خللی ایجاد نمی‌کند

همه حرکت‌های ساختاری ما در کشور بر مبنای مردم‌سالاری و رأی و انتخاب مردم است/ افکار درست است که می‌تواند جوانان و اقشار مختلف مردم را جذب کند

همه حرکت‌های ساختاری ما در کشور بر مبنای مردم‌سالاری و رأی و انتخاب مردم است/ افکار درست است که می‌تواند جوانان و اقشار مختلف مردم را جذب کند

تبیین 4 اصل مهم تحقق جهش تولید در ایران اسلامی/ ایران می‌تواند نیازمندی‌های منطقه و حتی جهان را در برخی از موارد ارزان‌تر و راحت‌تر تأمین کند/تعامل سازنده با جهان در کنار قدرت ملی مفید است

تبیین 4 اصل مهم تحقق جهش تولید در ایران اسلامی/ ایران می‌تواند نیازمندی‌های منطقه و حتی جهان را در برخی از موارد ارزان‌تر و راحت‌تر تأمین کند/تعامل سازنده با جهان در کنار قدرت ملی مفید است

آنهایی که با همه توان روبروی ملت ایران قرار گرفتند با شکستی مفتضحانه، چند هفته دیگر به زباله دان تاریخ ریخته می شوند/اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ و مقاوم است

آنهایی که با همه توان روبروی ملت ایران قرار گرفتند با شکستی مفتضحانه، چند هفته دیگر به زباله دان تاریخ ریخته می شوند/اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ و مقاوم است

از هفته آینده وزرا و مدیران دستگاه‌‌های اجرایی به حداقل ضروری حضور کارمندان در ادارات اکتفا کنند

از هفته آینده وزرا و مدیران دستگاه‌‌های اجرایی به حداقل ضروری حضور کارمندان در ادارات اکتفا کنند

همه وزرا موظف به پیگیری دستورات مهم رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با جهش تولید، کسر بودجه و مسایل مربوط به نظام بانکی و حمایت از اقشار کم‌درآمد شده اند

همه وزرا موظف به پیگیری دستورات مهم رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با جهش تولید، کسر بودجه و مسایل مربوط به نظام بانکی و حمایت از اقشار کم‌درآمد شده اند

قدردانی از ملت ایران بخاطر رعایت‌های دستورالعمل های پزشکی بویژه در 2 هفته اخیر/ هیچ راهی برای مقابله با ویروس کرونا جز همکاری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی وجود ندارد

قدردانی از ملت ایران بخاطر رعایت‌های دستورالعمل های پزشکی بویژه در 2 هفته اخیر/ هیچ راهی برای مقابله با ویروس کرونا جز همکاری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی وجود ندارد