كليپ

در ماه های باقی مانده دولت تلاش خواهیم کرد هزاران تخت بیمارستانی را آماده کنیم/  تردید ندارم که با همکاری  و تلاش و فداکاری کادر درمان که بار سنگینی بر دوش دارد از مشکلات عبور خواهیم کرد

در ماه های باقی مانده دولت تلاش خواهیم کرد هزاران تخت بیمارستانی را آماده کنیم/ تردید ندارم که با همکاری و تلاش و فداکاری کادر درمان که بار سنگینی بر دوش دارد از مشکلات عبور خواهیم کرد

در دو ماه پیش رو باید هر چه می توانیم از خارج واکسن بخریم / همین هفته نزدیک به یک میلیون و 400 هزار واکسن تزریق می شود

در دو ماه پیش رو باید هر چه می توانیم از خارج واکسن بخریم / همین هفته نزدیک به یک میلیون و 400 هزار واکسن تزریق می شود

امروز تهیه واکسن یک ضرورت است / هر واکسنی که می خواهیم تهیه کنیم حتما باید مورد تایید وزارت بهداشت و درمان باشد/ با خرید واکسن از سوی بخش خصوصی هیچ مشکلی نداریم البته با تایید وزارت بهداشت و درمان

امروز تهیه واکسن یک ضرورت است / هر واکسنی که می خواهیم تهیه کنیم حتما باید مورد تایید وزارت بهداشت و درمان باشد/ با خرید واکسن از سوی بخش خصوصی هیچ مشکلی نداریم البته با تایید وزارت بهداشت و درمان

حافظه بعضی ها ضعیف شده است، یادمان نرود روزی که ما رفتیم از روسیه و چین واکسن تهیه گنیم چه فضایی درست شد/  برخی که مسئولیت هم داشتند آن روز با افتخار می گفتند واکسن چینی یا روسی را نمی زنیم/  امروز همان افراد اعتراض می کنند که چرا  دیر واکسن می خرید یا چرا کم خریدید

حافظه بعضی ها ضعیف شده است، یادمان نرود روزی که ما رفتیم از روسیه و چین واکسن تهیه گنیم چه فضایی درست شد/ برخی که مسئولیت هم داشتند آن روز با افتخار می گفتند واکسن چینی یا روسی را نمی زنیم/ امروز همان افراد اعتراض می کنند که چرا دیر واکسن می خرید یا چرا کم خریدید

امروز بحث بسیار مفصلی درمورد واکسن در جلسه داشتیم / باید به فکر تهیه واکسن انبوه حتی برای سال های آینده باشیم

امروز بحث بسیار مفصلی درمورد واکسن در جلسه داشتیم / باید به فکر تهیه واکسن انبوه حتی برای سال های آینده باشیم

هفته ای که در آن قرار داریم  هفته سختی است / باید همه دست به دست هم دهیم و در مراعات پروتکل های بهداشتی  به بالای 90 درصد برسیم  تا از این مرحله سخت عبور کنیم

هفته ای که در آن قرار داریم هفته سختی است / باید همه دست به دست هم دهیم و در مراعات پروتکل های بهداشتی به بالای 90 درصد برسیم تا از این مرحله سخت عبور کنیم

تریبونی نباید داشته باشیم که آرامش جامعه را به هم بزند، تریبون باید به طور متوازن همه به جامعه آرامش دهد و هم هشدارهای لازم را به مردم بدهد / باید از تجربه موج های قبلی بیماری برای عبور از موج چهارم استفاده کنیم

تریبونی نباید داشته باشیم که آرامش جامعه را به هم بزند، تریبون باید به طور متوازن همه به جامعه آرامش دهد و هم هشدارهای لازم را به مردم بدهد / باید از تجربه موج های قبلی بیماری برای عبور از موج چهارم استفاده کنیم