كليپ

علیرغم اینکه اینقدر به ما فشار آوردند که آنها فکر می‌کردند صادرات و واردات ما متوقف می‌شود، الحمدالله حرکتی که الان شروع شده، در بسیاری از تولیدات صنعتی امروز رشد قابل ملاحظه داریم. در فولاد، پتروشیمی، خودرویش. همین امروز آماری که وزارت صمت اعلام کرد در خودروسازی می‌گوید 18.5 درصد، لوازم خانگی 42.5 درصد، شمش آلومینیوم 50 درصد، فولاد خام 8 درصد، سیمان 15 درصد، همه‌اش در این 6 ماه رشد است نسبت به پارسال علیرغم اینکه کرونا داشتیم می‌بایست همه اینها پایین می‌آمد معلوم است مردم ما فداکاری می‌کنند و حس می‌کنند علیرغم کرونا و مشکلات و می‌دانند که ما در یک جنگ در برابر یک قلدر و زورگو هستیم.
قلدری که به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌کند شما در این حوادث یک ماه اخیر دیدید همه دنیا مخالفت کردند او باز هم قلدری کرد.
الحمدالله خودش هم فهمید موفق نشده بعد از اینکه این همه تبلیغات و پیش‌نویس و سازمان ملل و بالا و پایین و از واشنگتن آمدند نیویورک و از نیویورک آمدند واشنگتن برگشتند ته‌اش آمدند 2، 3 آدم و شرکت را تحریم کردند این شد نتیجه کار این 5، 6 ماه‌ای که این همه بالا و پایین کردند.
پس ما امروز می‌توانیم و آماده‌ایم برای اینکه د

علیرغم اینکه اینقدر به ما فشار آوردند که آنها فکر می‌کردند صادرات و واردات ما متوقف می‌شود، الحمدالله حرکتی که الان شروع شده، در بسیاری از تولیدات صنعتی امروز رشد قابل ملاحظه داریم. در فولاد، پتروشیمی، خودرویش. همین امروز آماری که وزارت صمت اعلام کرد در خودروسازی می‌گوید 18.5 درصد، لوازم خانگی 42.5 درصد، شمش آلومینیوم 50 درصد، فولاد خام 8 درصد، سیمان 15 درصد، همه‌اش در این 6 ماه رشد است نسبت به پارسال علیرغم اینکه کرونا داشتیم می‌بایست همه اینها پایین می‌آمد معلوم است مردم ما فداکاری می‌کنند و حس می‌کنند علیرغم کرونا و مشکلات و می‌دانند که ما در یک جنگ در برابر یک قلدر و زورگو هستیم. قلدری که به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌کند شما در این حوادث یک ماه اخیر دیدید همه دنیا مخالفت کردند او باز هم قلدری کرد. الحمدالله خودش هم فهمید موفق نشده بعد از اینکه این همه تبلیغات و پیش‌نویس و سازمان ملل و بالا و پایین و از واشنگتن آمدند نیویورک و از نیویورک آمدند واشنگتن برگشتند ته‌اش آمدند 2، 3 آدم و شرکت را تحریم کردند این شد نتیجه کار این 5، 6 ماه‌ای که این همه بالا و پایین کردند. پس ما امروز می‌توانیم و آماده‌ایم برای اینکه د

دولت اولاً برای قیمت تضمینی گندم دیروز تصمیم مهمی را اتخاذ کرد و اعلام کرد. روزی که می‌خواستیم دولت را شروع کنیم یعنی در سال 92، اوایل سال، قیمت گندم کیلویی 400 تومان بوده این آمده شده 700 الی 2000 تومان و امروز  4000 تومان شده قیمت تضمینی حدود 10 برابر شده است. برای چه، برای خودکفایی، برای اینکه روی پای خودمان بایستیم. برای اینکه کشاورز ما بداند دولت پشتیبان اوست.
وقتی قیمت گندم را از کشاورز می‌خریدیم برای اینکه پول را پرداخت کنیم یک قسطی اول و یک قسطی آخر پاییز، گاهی تا اوایل زمستان، امروز بحمدالله بلافاصله گندم را می‌خریم پول را پرداخت می‌کنیم الان تمام اقساط گندم جز چند درصد بقیه پول‌ها را پرداخت کنیم. کمک دولت هم قیمت تضمینی است و هم آماده‌ کردن وسایل و نهاده‌های مورد نیاز است و هم به موقع پرداخت کردن پول، این کمک دولت است. نهاده‌ها هم دولت علیرغم مشکلات، بانک مرکزی ما در 6 ماهه امسال 4.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را پرداخت کرده است در این مدت و بعد هم ادامه دارد.

دولت اولاً برای قیمت تضمینی گندم دیروز تصمیم مهمی را اتخاذ کرد و اعلام کرد. روزی که می‌خواستیم دولت را شروع کنیم یعنی در سال 92، اوایل سال، قیمت گندم کیلویی 400 تومان بوده این آمده شده 700 الی 2000 تومان و امروز 4000 تومان شده قیمت تضمینی حدود 10 برابر شده است. برای چه، برای خودکفایی، برای اینکه روی پای خودمان بایستیم. برای اینکه کشاورز ما بداند دولت پشتیبان اوست. وقتی قیمت گندم را از کشاورز می‌خریدیم برای اینکه پول را پرداخت کنیم یک قسطی اول و یک قسطی آخر پاییز، گاهی تا اوایل زمستان، امروز بحمدالله بلافاصله گندم را می‌خریم پول را پرداخت می‌کنیم الان تمام اقساط گندم جز چند درصد بقیه پول‌ها را پرداخت کنیم. کمک دولت هم قیمت تضمینی است و هم آماده‌ کردن وسایل و نهاده‌های مورد نیاز است و هم به موقع پرداخت کردن پول، این کمک دولت است. نهاده‌ها هم دولت علیرغم مشکلات، بانک مرکزی ما در 6 ماهه امسال 4.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را پرداخت کرده است در این مدت و بعد هم ادامه دارد.

در حال جنگ اقتصادی هم ما طرح‌های توسعه‌ای خودمان را ادامه می‌دهیم. هیچ طرح توسعه‌ای مهم را متوقف نکردیم امید مردم هم از بین نرفته است. همه خارج‌نشینان و کانال‌های ضدانقلاب بفهمند امسال متقاضی برای گرفتن جواز در فعالیت صنعتی 33 درصد در این 6 ماه از پارسال بیشتر شده است.
پس مردم امید دارند. امید دارند به کار. اینکه مجوز می‌گیرد برای فعالیت اقتصادی. کشاورز ما امید دارد. دولت هم در کنار کشاورز، صنعتگر، صادرکننده و واردکننده است. همه آنهایی که دلسوز ملت هستند و برای ملت تلاش می‌کنند.

در حال جنگ اقتصادی هم ما طرح‌های توسعه‌ای خودمان را ادامه می‌دهیم. هیچ طرح توسعه‌ای مهم را متوقف نکردیم امید مردم هم از بین نرفته است. همه خارج‌نشینان و کانال‌های ضدانقلاب بفهمند امسال متقاضی برای گرفتن جواز در فعالیت صنعتی 33 درصد در این 6 ماه از پارسال بیشتر شده است. پس مردم امید دارند. امید دارند به کار. اینکه مجوز می‌گیرد برای فعالیت اقتصادی. کشاورز ما امید دارد. دولت هم در کنار کشاورز، صنعتگر، صادرکننده و واردکننده است. همه آنهایی که دلسوز ملت هستند و برای ملت تلاش می‌کنند.

امروز بحمدالله این شرایط را ما کم‌کم می‌بینیم امروز قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، امروز همه ارکان کشور یک صدا هستند، همان‌جور که در برابر کرونا، توانستیم بایستیم با این همه فشاری که کرونا بود و الان هم دارد.
رهبر معظم انقلاب ایستاد همه مردم آمدند و همه در کنار هم قرار گرفتیم همه بهم کمک کردیم. ان‌شاء الله در نهایت موفق و پیروز می‌شویم و موفقیت ما در کرونا قابل مقایسه است با کشورهای پیشرفته دنیا. عده‌ای خارج‌نشین‌ها خیلی ناراحت هستند از اینکه ما هم با کرونا مبارزه می‌کنیم و هم فعالیت اقتصادی و فرهنگی می‌کنیم و هم مناسک دینی را انجام می‌دهیم خیلی عصبی و ناراحت هستند.
دلشان می‌خواسته کشور تعطیل شود و در فضای کرونا همه چیز خاموش شود و بهم بریزد. از عصبانیت آنها پیداست که آنها در چه فکرهایی بودند.
امروز بحمدالله علیرغم همه فشارها و همه مشکلاتی که داریم، می‌بینیم که کشاورزان ما با نشاط‌تر از هر سال دیگر برای کشت خودشان را آماده می‌کنند، دولت هم در کنار آنهاست، دولت آنجایی که باید سم و کود، ماشین‌آلات، بذر را در اختیار بگذارد، هر کاری که دولت باید انجام دهد، زمین را تجهیز کند آبیاری قطره‌ای را باید سامان دهد، سدها

امروز بحمدالله این شرایط را ما کم‌کم می‌بینیم امروز قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، امروز همه ارکان کشور یک صدا هستند، همان‌جور که در برابر کرونا، توانستیم بایستیم با این همه فشاری که کرونا بود و الان هم دارد. رهبر معظم انقلاب ایستاد همه مردم آمدند و همه در کنار هم قرار گرفتیم همه بهم کمک کردیم. ان‌شاء الله در نهایت موفق و پیروز می‌شویم و موفقیت ما در کرونا قابل مقایسه است با کشورهای پیشرفته دنیا. عده‌ای خارج‌نشین‌ها خیلی ناراحت هستند از اینکه ما هم با کرونا مبارزه می‌کنیم و هم فعالیت اقتصادی و فرهنگی می‌کنیم و هم مناسک دینی را انجام می‌دهیم خیلی عصبی و ناراحت هستند. دلشان می‌خواسته کشور تعطیل شود و در فضای کرونا همه چیز خاموش شود و بهم بریزد. از عصبانیت آنها پیداست که آنها در چه فکرهایی بودند. امروز بحمدالله علیرغم همه فشارها و همه مشکلاتی که داریم، می‌بینیم که کشاورزان ما با نشاط‌تر از هر سال دیگر برای کشت خودشان را آماده می‌کنند، دولت هم در کنار آنهاست، دولت آنجایی که باید سم و کود، ماشین‌آلات، بذر را در اختیار بگذارد، هر کاری که دولت باید انجام دهد، زمین را تجهیز کند آبیاری قطره‌ای را باید سامان دهد، سدها

در چهل سال پیش مردم دیدند و باور کردند که به ما ظلم و تجاوز شده است ما مظلومیم. یک ارتش خائنی به دستور اربابانش بدون هیچ دلیلی به کشور ما و تمامیت ارضی و منافع ملی ما حمله کرده است. مردم جنگ را باور کردند و دیدند با چشم و گوش‌شان. ملموس شد برایشان که جنگ است، دوم احساس کردند بار جنگ بر دوش همه است، نه بر دوش نیروهای مسلح.
مردم از روز اول به خوبی تشخیص دادند که این جنگ، جنگ علیه منافع ملی، تمامیت ارضی، شرف ملی و افتخار ملی است.
چون مردم این را لمس کردند، بار جنگ را بر دوش خودشان حس کردند. نگفتند، ارتش، سپاه تو برو بجنگ. ما اینجا نشستیم و نگاه می‌کنیم اگر اشکالی و ایرادی بود در رادیو و تلویزیون می‌گوییم آقای سپاه و ارتش اینجا شما اشکال داشتید.
اینجوری اگر می‌کردید بهتر بود، نه. مردم حس کردند بر علیه خودشان این جنگ تحمیلی آغاز شده است و لذا همه به میدان آمدند یک نفر نبود که در میدان جنگ نباشد. 

یک بار گفتم در یک عملیاتی در جنوب خیلی خوشحال شدم برای من خیلی جالب بود آن وقت مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود. 2 تا از پسرهای آقا را من در جبهه دیدم، آن وقت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و فرمانده جنگ بود. 2 تا

در چهل سال پیش مردم دیدند و باور کردند که به ما ظلم و تجاوز شده است ما مظلومیم. یک ارتش خائنی به دستور اربابانش بدون هیچ دلیلی به کشور ما و تمامیت ارضی و منافع ملی ما حمله کرده است. مردم جنگ را باور کردند و دیدند با چشم و گوش‌شان. ملموس شد برایشان که جنگ است، دوم احساس کردند بار جنگ بر دوش همه است، نه بر دوش نیروهای مسلح. مردم از روز اول به خوبی تشخیص دادند که این جنگ، جنگ علیه منافع ملی، تمامیت ارضی، شرف ملی و افتخار ملی است. چون مردم این را لمس کردند، بار جنگ را بر دوش خودشان حس کردند. نگفتند، ارتش، سپاه تو برو بجنگ. ما اینجا نشستیم و نگاه می‌کنیم اگر اشکالی و ایرادی بود در رادیو و تلویزیون می‌گوییم آقای سپاه و ارتش اینجا شما اشکال داشتید. اینجوری اگر می‌کردید بهتر بود، نه. مردم حس کردند بر علیه خودشان این جنگ تحمیلی آغاز شده است و لذا همه به میدان آمدند یک نفر نبود که در میدان جنگ نباشد. یک بار گفتم در یک عملیاتی در جنوب خیلی خوشحال شدم برای من خیلی جالب بود آن وقت مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود. 2 تا از پسرهای آقا را من در جبهه دیدم، آن وقت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و فرمانده جنگ بود. 2 تا

من این نکته را گفتم و تصریح می‌کنم و ملت بزرگ ما دقت کنند. ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست ما در یک جنگ اقتصادی هستیم در یک اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش، با تمام امکاناتی که دارد، با دلارش، با روابط بانکی‌اش، با رابطه اقتصادی‌اش، با شرکت‌های چند ملیتی‌اش. از لحاظ اقتصادی وارد جنگ با ایران شده، آمریکایی‌ها تصمیم‌شان این بود همانطور که صدام مصاحبه‌ای که در بغداد کرد به خبرنگارها گفت هفته آینده ، گفت ادامه این مصاحبه هفته آینده در اهواز انجام می‌دهم. یک چنین تصوراتی در ذهن‌شان بود. آمریکایی‌ها هم همینطور، وقتی این جنگ را علیه ما در سال 97 تحمیل کردند گفتند چند ماه دیگر ما وارد تهران می‌شویم اصلا اینها که چهل سالگی پیروزی انقلاب را نخواهند دید ما وارد تهران می‌شویم. آنها فکر کردند برای آنها در فرودگاه مهر آباد یا در فرودگاه امام فرش قرمز پهن شده، یک چنین تخیلاتی داشتند به رهبران اروپا گفته بودند به ما فقط سه ماه مهلت بدهید، ترامپ به رهبران اروپا گفته بود دو تا از رهبران اروپا به خودِ من گفتند فقط شما سه ماه صبر کنید با این فشار اقتصادی که ما

من این نکته را گفتم و تصریح می‌کنم و ملت بزرگ ما دقت کنند. ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست ما در یک جنگ اقتصادی هستیم در یک اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش، با تمام امکاناتی که دارد، با دلارش، با روابط بانکی‌اش، با رابطه اقتصادی‌اش، با شرکت‌های چند ملیتی‌اش. از لحاظ اقتصادی وارد جنگ با ایران شده، آمریکایی‌ها تصمیم‌شان این بود همانطور که صدام مصاحبه‌ای که در بغداد کرد به خبرنگارها گفت هفته آینده ، گفت ادامه این مصاحبه هفته آینده در اهواز انجام می‌دهم. یک چنین تصوراتی در ذهن‌شان بود. آمریکایی‌ها هم همینطور، وقتی این جنگ را علیه ما در سال 97 تحمیل کردند گفتند چند ماه دیگر ما وارد تهران می‌شویم اصلا اینها که چهل سالگی پیروزی انقلاب را نخواهند دید ما وارد تهران می‌شویم. آنها فکر کردند برای آنها در فرودگاه مهر آباد یا در فرودگاه امام فرش قرمز پهن شده، یک چنین تخیلاتی داشتند به رهبران اروپا گفته بودند به ما فقط سه ماه مهلت بدهید، ترامپ به رهبران اروپا گفته بود دو تا از رهبران اروپا به خودِ من گفتند فقط شما سه ماه صبر کنید با این فشار اقتصادی که ما

اینجا می‌خواهم یک نکته‌ای بگویم که این نکته اساسی است هم برای دیروز و هم برای امروز ما. چرا دشمن در 31 شهریور 59 به ما حمله کرد؟ به چه دلیل؟ به دلیل توهمات و به دلیل محاسبات غلط. عراق یک محاسبه‌ای کرده بود و گفته بود در این شرایط نیروی هوایی که اصلا ایران ندارد برای اینکه نیروی هوایی او وقتی آمریکا قطع رابطه کرده و تحریم کرده، ایران را نیروی هوایی که باید به طور مداوم قطعه به آنها برسد قطعه‌ها متوقف شده اینها نیروی هوایی ندارند وضع ارتش که آن شرایطی که آن زمان بود یادتان هست یک آمادگی برای جنگ ندارد، سپاه هم که آن زمان به صورت یک نیروی انتظامی بود، یک نیروی جمع کوچک برای دفاع از انقلاب بود.
آن محاسباتی که آنها کردند بود و گفته بودند آمریکا که با ایران قطع رابطه کرده و دشمنی بیش از گذشته شروع شده، شرق هم که معلوم است آن زمان طرفدار عراق بود و حزب بعث بود، کشورهای منطقه هم که چون از کنفرانس طائف این جنگ را تصمیم گرفتند، کشورهای منطقه هم که قول حمایت به ما دادند و پول جنگ ما را تامین می‌کنند، یک سری حوادث هم عراق از روز اول پیروزی انقلاب حزب بعث در کردستان، خوزستان درست کرده بود، همان حوادثی که یادتان هست به وج

اینجا می‌خواهم یک نکته‌ای بگویم که این نکته اساسی است هم برای دیروز و هم برای امروز ما. چرا دشمن در 31 شهریور 59 به ما حمله کرد؟ به چه دلیل؟ به دلیل توهمات و به دلیل محاسبات غلط. عراق یک محاسبه‌ای کرده بود و گفته بود در این شرایط نیروی هوایی که اصلا ایران ندارد برای اینکه نیروی هوایی او وقتی آمریکا قطع رابطه کرده و تحریم کرده، ایران را نیروی هوایی که باید به طور مداوم قطعه به آنها برسد قطعه‌ها متوقف شده اینها نیروی هوایی ندارند وضع ارتش که آن شرایطی که آن زمان بود یادتان هست یک آمادگی برای جنگ ندارد، سپاه هم که آن زمان به صورت یک نیروی انتظامی بود، یک نیروی جمع کوچک برای دفاع از انقلاب بود. آن محاسباتی که آنها کردند بود و گفته بودند آمریکا که با ایران قطع رابطه کرده و دشمنی بیش از گذشته شروع شده، شرق هم که معلوم است آن زمان طرفدار عراق بود و حزب بعث بود، کشورهای منطقه هم که چون از کنفرانس طائف این جنگ را تصمیم گرفتند، کشورهای منطقه هم که قول حمایت به ما دادند و پول جنگ ما را تامین می‌کنند، یک سری حوادث هم عراق از روز اول پیروزی انقلاب حزب بعث در کردستان، خوزستان درست کرده بود، همان حوادثی که یادتان هست به وج