كليپ

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) :
ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند/ سایر کشورها لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) : ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند/ سایر کشورها لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) :
اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو سیکا

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) : اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو سیکا

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) :
حل و فصل عادلانه مسأله‌ی فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان، کلید بازگشت ثبات و امنیت پایدار و توسعه‌ی اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیاست

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) : حل و فصل عادلانه مسأله‌ی فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان، کلید بازگشت ثبات و امنیت پایدار و توسعه‌ی اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیاست

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) :
ایران به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در منطقه، برای تدوین و تصویب سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی آماده است

در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) : ایران به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در منطقه، برای تدوین و تصویب سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی آماده است

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر ژاپن: 
امیدوارم سفرنخست وزیر ژاپن به تهران آغازی برای توسعه روابط دو کشور و تحولات مثبت در منطقه باشد

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر ژاپن: امیدوارم سفرنخست وزیر ژاپن به تهران آغازی برای توسعه روابط دو کشور و تحولات مثبت در منطقه باشد

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر ژاپن: 
ایران علاقمند به ادامه توافق برجام است و اقداماتی که انجام می‌دهد در چارچوب بند 36 برجام خواهد بود

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر ژاپن: ایران علاقمند به ادامه توافق برجام است و اقداماتی که انجام می‌دهد در چارچوب بند 36 برجام خواهد بود

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر ژاپن: 
اراده و علاقه ژاپن به ادامه خرید نفت از ایران و تلاش در راستای توسعه روابط مالی، علمی و فرهنگی دو کشور می‌تواند توسعه روابط فی‌مابین را تضمین کند

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر ژاپن: اراده و علاقه ژاپن به ادامه خرید نفت از ایران و تلاش در راستای توسعه روابط مالی، علمی و فرهنگی دو کشور می‌تواند توسعه روابط فی‌مابین را تضمین کند