كليپ

مهار کرونا، رفع تحریم ها، بهبود معیشت مردم و  تکمیل طرح های نیمه تمام، اهداف مهم دولت است که تا روز آخر آن را دنبال می کنیم/ امروز همه دنیا حتی خود آمریکا که تحریم کننده است به این نتیجه رسیده اند که راهی جز لغو تحریم ها و اجرای برجام نیست / امروز در وین همه قبول کرده اند که همه تحریم های اصلی باید لغو شود و این را پذیرفته اند

مهار کرونا، رفع تحریم ها، بهبود معیشت مردم و تکمیل طرح های نیمه تمام، اهداف مهم دولت است که تا روز آخر آن را دنبال می کنیم/ امروز همه دنیا حتی خود آمریکا که تحریم کننده است به این نتیجه رسیده اند که راهی جز لغو تحریم ها و اجرای برجام نیست / امروز در وین همه قبول کرده اند که همه تحریم های اصلی باید لغو شود و این را پذیرفته اند

افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند در کشور در دوران کرونا به ماکمک کرد تا کارها از طریق فضای مجازی انجام شود/  همه اقدامات دست به دست هم داد تا بتوانیم در مقابله با کرونا موفق باشیم

افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند در کشور در دوران کرونا به ماکمک کرد تا کارها از طریق فضای مجازی انجام شود/ همه اقدامات دست به دست هم داد تا بتوانیم در مقابله با کرونا موفق باشیم

شرایط ما امروز به گونه ای است که پایان اردیبهشت و اوایل خرداد واکسن کوپاستور در اختیار مردم قرار می گیرد و در خرداد ماه نیز واکسن برکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت / وقتی مسوولیت را برعهده گرفتیم باید مسوولیت خود را با قدرت به پیش ببریم

شرایط ما امروز به گونه ای است که پایان اردیبهشت و اوایل خرداد واکسن کوپاستور در اختیار مردم قرار می گیرد و در خرداد ماه نیز واکسن برکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت / وقتی مسوولیت را برعهده گرفتیم باید مسوولیت خود را با قدرت به پیش ببریم

در مجموع کشور تصمیم درستی گرفت و از کشورهای مورد اعتماد واکسن خریدیم/  تدوین سند ملی واکسیناسیون و تعیین اولویت ها برای تزریق واکسن یک اقدام مهم بود/ خیلی امیدوارم که اگر واکسن های خریداری شده تا اواسط خرداد ماه وارد کشور شود، گروه پرخطر را گذرانده ایم / برای یک روز هم مجاز نیستیم واکسیناسیون را به تاخیر بیندازیم / نجات جان یک نفر نجات کل انسان ها است

در مجموع کشور تصمیم درستی گرفت و از کشورهای مورد اعتماد واکسن خریدیم/ تدوین سند ملی واکسیناسیون و تعیین اولویت ها برای تزریق واکسن یک اقدام مهم بود/ خیلی امیدوارم که اگر واکسن های خریداری شده تا اواسط خرداد ماه وارد کشور شود، گروه پرخطر را گذرانده ایم / برای یک روز هم مجاز نیستیم واکسیناسیون را به تاخیر بیندازیم / نجات جان یک نفر نجات کل انسان ها است

در زمینه واکسن کار بسیار بزرگی در کشور انجام شده است/ بخاطر حساسیت های موجود و ضرورت تسریع در تولید واکسن، کار ساخت واکسن کرونا با سرعت بالایی انجام شد/ تحریم آمریکا دلیل اصلی تاخیر در تحویل واکسن مجموعه کوواکس به ایران است/ ورود کشور در ساخت واکسن در داخل بسیار مهم بود

در زمینه واکسن کار بسیار بزرگی در کشور انجام شده است/ بخاطر حساسیت های موجود و ضرورت تسریع در تولید واکسن، کار ساخت واکسن کرونا با سرعت بالایی انجام شد/ تحریم آمریکا دلیل اصلی تاخیر در تحویل واکسن مجموعه کوواکس به ایران است/ ورود کشور در ساخت واکسن در داخل بسیار مهم بود

اینکه امروز گزارش داده می شود در موج چهارم برغم جهش انگلیسی ویروس که در اروپا زندگی مردم را به هم ریخت، ما توانستیم با رنگبندی شهرها و اقدامات نظارتی خود کار را آسان کنیم، کار بسیار ارزشمندی است

اینکه امروز گزارش داده می شود در موج چهارم برغم جهش انگلیسی ویروس که در اروپا زندگی مردم را به هم ریخت، ما توانستیم با رنگبندی شهرها و اقدامات نظارتی خود کار را آسان کنیم، کار بسیار ارزشمندی است

پرداخت کمک های حمایتی و اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا، پرداخت وام به کسانی که کار خود را از دست دادند و کمک هایی که برای تقویت بخش بهداشت و درمان انجام شد، کار ساده ای نبود/ این اقدامات موجب ایجاد یک آرامش در جامعه شد تا بتوانیم این مسیر را به خوبی طی کنیم

پرداخت کمک های حمایتی و اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا، پرداخت وام به کسانی که کار خود را از دست دادند و کمک هایی که برای تقویت بخش بهداشت و درمان انجام شد، کار ساده ای نبود/ این اقدامات موجب ایجاد یک آرامش در جامعه شد تا بتوانیم این مسیر را به خوبی طی کنیم