جمعه 6 مرداد 1396 - 19:31
فارسی | العربية | English

کلیپ

در جلسه هیات دولت : در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا حتماً پاسخ لازم را خواهیم داد/ آمریکا از تجربه 40 ساله درس بگیرد؛ تنها راه احترام به حقوق ملت ایران است

در جلسه هیات دولت : در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا حتماً پاسخ لازم را خواهیم داد/ آمریکا از تجربه 40 ساله درس بگیرد؛ تنها راه احترام به حقوق ملت ایران است

در جلسه هیات دولت : بدون توجه به خواست دیگران تقویت قدرت دفاعی را ادامه می‌دهیم

در جلسه هیات دولت : بدون توجه به خواست دیگران تقویت قدرت دفاعی را ادامه می‌دهیم

در جلسه هیات دولت : راه ایستادگی را از قرآن آموخته‌ایم، آغازگر پیمان‌شکنی نخواهیم بود اما متناسب با اقدامات صورت گرفته پاسخ خواهیم داد

در جلسه هیات دولت : راه ایستادگی را از قرآن آموخته‌ایم، آغازگر پیمان‌شکنی نخواهیم بود اما متناسب با اقدامات صورت گرفته پاسخ خواهیم داد

در جلسه هیات دولت :  خصومت آمریکا ناشی از الگو بودن، استقلال، تأثیرگذاری و ایستادگی ملت ایران است/ تکرار تحریم‌های گذشته هم تأثیرگذار نیست، مسیر خود را با استحکام ادامه می‌دهیم

در جلسه هیات دولت : خصومت آمریکا ناشی از الگو بودن، استقلال، تأثیرگذاری و ایستادگی ملت ایران است/ تکرار تحریم‌های گذشته هم تأثیرگذار نیست، مسیر خود را با استحکام ادامه می‌دهیم

در جلسه هیات دولت :  ایران باید نمونه اجرای احکام اسلام و سیره خاندان رسالت باشد/حرم امام رضا(ع) بوی بهشت می‌دهد

در جلسه هیات دولت : ایران باید نمونه اجرای احکام اسلام و سیره خاندان رسالت باشد/حرم امام رضا(ع) بوی بهشت می‌دهد

در جلسه هیات دولت : دولت در کنار سایر قواست ، وقت حاشیه سازی نیست و باید به فکر مردم بود/ اولویت دولت اشتغال و تولید است

در جلسه هیات دولت : دولت در کنار سایر قواست ، وقت حاشیه سازی نیست و باید به فکر مردم بود/ اولویت دولت اشتغال و تولید است

در جلسه هیات دولت : کابینه و دولت باید مظهر امید و وحدت ملی باشد/ دولت تسلیم قانون اساسی است اما همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشند

در جلسه هیات دولت : کابینه و دولت باید مظهر امید و وحدت ملی باشد/ دولت تسلیم قانون اساسی است اما همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشند