پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 04 Jul 2022 09:43:45 +0430Mon, 04 Jul 2022 09:43:45 +04302024توضیح دفتر معاون اول رییس جمهور در باره شکایت محمود احمدی نژاددر پی اظهارات وکیل رئیس جمهور سابق مبنی بر شکایت محمود احمدی نژاد از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، دفتر ایشان اعلام نمود:&laquo;از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.&raquo; در پی اظهارات وکیل رئیس جمهور سابق مبنی بر شکایت محمود احمدی نژاد از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، دفتر ایشان اعلام نمود:&laquo;از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.&raquo; <br /> http://www.president.ir/fa/883892015-07-26 19:00:0013185