پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 26 May 2022 16:15:26 +0430Thu, 26 May 2022 16:15:26 +04302024 باید با هر مسأله‌ای که سلامت مردم را تهدید می‌کند به خوبی مبارزه شود/ افراط و تفریط جایی ندارد، باید یک نگاه معتدل در کشور حاکم شود/ از پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت رونمایی شد/تأکید بر آموزش حقوقی پزشکان به منظور جلوگیری از تخلفات برگشت ناپذیردکتر امین زاده در اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی:معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار پیگیری جدی بخش حقوقی وزارتخانهها برای تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد و با اشاره به فعالیتهای این معاونت برای تنقیح قوانین حوزه بهداشت و سلامت کشور گفت: حقوق شهروندی اقتضا میکند که آحاد مردم به همه قوانین دسترسی و آگاهی داشته باشند. معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار پیگیری جدی بخش حقوقی وزارتخانهها برای تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد و با اشاره به فعالیتهای این معاونت برای تنقیح قوانین حوزه بهداشت و سلامت کشور گفت: حقوق شهروندی اقتضا میکند که آحاد مردم به همه قوانین دسترسی و آگاهی داشته باشند. <br /> دکتر الهام امینزاده روز سهشنبه در اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کلیه آرا، بخشنامهها و قوانین جمعآوری و گردآوری شده است، گفت: در حال حاضر یکسری تداخل مفهومی در حوزه قوانین مرتبط با بهداشت و سلامت به وجود آمده است.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: در حوزه بهداشت طیف وسیعی از قوانین وجود دارد که بر هم اثر میگذارند و از هم تأثیر میگیرند و تنقیح این قوانین امری بسیار فنی بوده که باید همه این مسایل مورد توجه قرار گیرد.<br /> دکتر امینزاده تعریف دقیق از موضوع و تصمیمگیری فراسازمانی را از الزامات اساسی در حوزه تنقیح قوانین بهداشتی برشمرد و گفت: در حال حاضر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری حدود 96 موضوع کدبندی و تنقیح شده است که کدهای مربوط به بهداشت و سلامت در این معاونت موجود است و اگر اقداماتی نیز در وزارت بهداشت در خصوص تنقیح آیین نامهها و بخشنامهها صورت گرفته باید به این کدها اضافه شود تا الگویی برای سایر وزارتخانهها نیز باشد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر آموزش حقوقی پزشکان به منظور جلوگیری از تخلفات برگشت ناپذیر گفت: حقوق شهروندی در حوزه بهداشت و سلامت اقتضا میکند که مردم از تخلفات پزشکان آگاهی داشته باشند چرا که حقوق شهروندی خود پزشکان و بیمارانی که تحت الشعاع نسخههای دارویی و جراحیهای غیرضرور قرار گرفتهاند، تضییع نشود.<br /> دکتر امینزاده در ادامه خواستار فعال شدن بخشهای حقوقی همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی شد و از برقراری فوقالعاده حمایت از کارشناسان حقوقی فعال در بدنه دولت خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه در کشور به دلیل عدم حضور حقوقدانان شاهد تضییع حقوق بیتالمال در کشور هستیم و معتقدم اگر برای تشویق و جذب نیروهای حقوقی اقدامات مناسبی صورت پذیرد این کارشناسان با طیب خاطر برای دفاع از بیتالمال در مجامع حقوقی و قضایی حاضر خواهند شد. <br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: طرحی در دست بررسی است تا کارشناسان حقوقی که بین 5 تا 10 سال بطور مداوم در این زمینه در سیستم دولتی فعال بودهاند با طی دوره آموزشی و فارغ از آزمون وکالت، دارای پروانه وکالت شده و سوابق آنان بطور کامل ثبت شود. <br /> دکتر امینزاده با تأکید بر اینکه بخش حقوقی در وزارتخانهها باید در مواردی که به دولت یا آن وزارتخانه تهمت، افترا و نشر اکاذیب صورت میگیرند بدون هیچ کوتاهی وارد شوند، تشریح کرد: در این زمینه حجتالاسلام و المسلمین اژهای نیز وعده داد که قوه قضاییه در چنین مواردی و با استنادات کامل با متخلفین برخورد کند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم زحمات وزیران دولت تدبیر و امید که از جان خود برای کشور مایه میگذارند تضییع شود، گفت: در حال حاضر شرایط بسیار سختی داریم که باید به کمک بخش حقوقی از این وضع عبور کنیم تا به رفاه و آرامش در کشور برسیم. <br /> دکتر امینزاده در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت 24 خرداد و پیروزی شعار اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم در فضای اعتدالی به خوبی آگاه هستند که مباحث افراط و تفریط در کشور جایی نداشته و باید یک نگاه معتدل در کشور حاکم شود.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با حقوق سلامت معتقد است که انسان سالم منجر به ایجاد یک جامعه سالم خواهد شد و در توسعه پایدار نیز نیاز به یک جامعه سالم داریم.<br /> دکتر امینزاده با تأکید بر اینکه باید با هر مسألهای که سلامت کشور را تهدید میکند به خوبی مبارزه شود، گفت: به همین جهت احساس سلامتی یعنی هر آنچیزی که احساس خوب بودن از لحاظ روانی و اجتماعی باشد بنابراین مسأله فقر، تغذیه، اشتغال و دسترسی به آب آشامیدنی همگی در حوزه بهداشت و سلامت قرار دارد. <br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: حق سلامت تنها مراقبت بهداشتی نبوده و طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد. <br /> دکتر امینزاده سپس در دسترس و اختیار بودن عوامل بهداشتی و سلامتی و همچنین قابل پذیرش و کیفیت بودن خدمات بهداشتی را از عناصر حق سلامت برشمرد. <br /> معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: در رابطه با مباحث قانونی در قانون اساسی کشور، سند چشمانداز 20 ساله، قانون پنجم توسعه و همچنین منشور حقوق بیمار و پزشک معتقدیم که بهداشت و سلامت حق همه بیماران است البته در این خصوص باید به حقوق پزشکان بر اساس منشور حقوق جامعه پزشکی نیز توجه شود. <br /> دکتر امینزاده ادامه داد: طبق این منشور همه پزشکان حق دارند به بیماری هر انسانی فارغ از تبعیض رسیدگی کرده و پزشکان در انتخاب بیمار به جز مواقع اورژانسی آزاد هستند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری تأکید کرد: جامعه پزشکی برای تأمین بهترین خدمات پزشکی باید از جریان علمی روز آگاهی داشته و دستیابی به منابع روزآمد علمی حق همه پزشکان است که ان شاءالله در سیستم بهداشتی کشور برای همه پزشکان در نظر گرفته شود. <br /> دکتر امینزاده همچنین به قوانین متعدد در حوزه بهداشت اشاره کرد و با تقدیر از تلاشهای وزارت بهداشت برای تنقیح قوانین در کشور اظهار داشت: در این زمینه با طیف گستردهای از مخاطبان شامل مردم و جامعه پزشکان مواجه هستیم و 800 قانون و 1700 مقرره در حوزه بهداشت و سلامت قابل شناسایی است که باید با جمعآوری و تنقیح آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملها و با توجه به مراجع وضع کننده این آیین نامهها و قوانین، همه آنها را تنقیح و شناسایی نماییم. <br /> دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه در بخش سلامت بسیاری از حقوق مردم مغفول مانده است گفت: همه دستگاههای اجرایی و تقنینی کشور با حوزه سلامت مردم سر و کار دارند.<br /> وی ادامه داد: اگر اقتصاد رونق یابد، طلاق و بیماریهای اعصاب و روان در کشور کمتر و در عین حال نشاط اجتماعی افزایش خواهد یافت. <br /> وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت توجه به حقوق شهروندی در حوزه سلامت گفت: تقریباً 80 درصد سلامت مردم در گرو عملکرد سایر دستگاهها و وزارتخانهها در کشور است. <br /> همچنین در این جلسه از پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت با حضور دکتر امین زاده رونمایی شد.<br /> http://www.president.ir/fa/876752015-06-16 13:30:518767814184177016