پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 26 May 2022 15:34:37 +0430Thu, 26 May 2022 15:34:37 +04302024 اتخاذ رویکردهای جدید در عرصه‌های مختلف اقتصادی ضروری است/ تکریم خادمان باید به هدف اجتماعی تبدیل شود / بنگاه‌های اقتصادی طرح توسعه خود را آماده کننددکتر نهاوندیان در نشست مشترک مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشور:رییس دفتر رییسجمهور لزوم اتخاذ رویکردهای جدید در عرصههای مختلف اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و بنگاههای اقتصادی کشورمان را به آمادگی برای حضور در بازارهای جهانی در شرایط جدید اقتصادی پیشرو دعوت کرد.رییس دفتر رییسجمهور لزوم اتخاذ رویکردهای جدید در عرصههای مختلف اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و بنگاههای اقتصادی کشورمان را به آمادگی برای حضور در بازارهای جهانی در شرایط جدید اقتصادی پیشرو دعوت کرد.<br /> دکتر محمد نهاوندیان روز شنبه در نخستین نشست مشترک مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشور، با اشاره به اهمیت تکریم بازنشستگان، اظهار داشت: اگر در جامعه از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تکریم خادمان را به عنوان یک هدف مد نظر قرار دهیم، در آن صورت امروز نیز کیفیت خدمات ارتقاء پیدا خواهد کرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: تکریم خادمان دیروز باعث میشود که خادمان امروز نیز انگیزه قویتری برای خدمت پیدا کنند.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه متاسفانه ساختار مالی و مدیریتی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی نابسامانیهای بسیاری پیدا کرده که با فلسفه تأسیس آنها همخوانی ندارد، اظهار داشت: متأسفانه کارکرد صندوقهای مذکور در طول سالیان گذشته از منطق اقتصادی و هدف اصلی خود، فاصله گرفته است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: در برخی از صندوقها حدود 80 درصد پرداختیها، مستقیماً از بودجه دولت انجام میشود، و این به معنای نقض فلسفه تأسیس صندوق هایی مانند بازنشستگی است.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: بدهی معوق دولت به صندوق ها، عدم استفاده بهینه از سرمایهها و بالا رفتن عمر صندوقها، شرایطی را ایجاد کرده که نیازمند اقدام عاجل و جدی برای بهبود آن است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: خوشبختانه امروز جنبه اقتصادی در مدیریت عالی صندوقها، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و این موضوع اهمیت یافته که چه کنیم تا برای صندوق درآمد تولید شود.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: با کمال تأسف مطالب باورنکردنی از عدم استفاده بهینه از منابع صندوقها در گذشته شنیده میشود، اینکه بازده متوسط بنگاههای وابسته به صندوق در برخی از سالها به نرخ تورم هم نرسیده است، نشان میدهد که این سرمایه عظیم به جای اینکه به محرومان اصلی کمک کند، گاهی عرصه سوء تدبیر و بعضا اسرافها بوده است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با انتقاد از لطمات ناشی از انتصابات سیاسی و رابطهگرایی در مدیریتهای اقتصادی، اظهار داشت: انتصابات سیاسی به بدنه اعتماد مردم و آینده کشور و نیز انگیزههای لازم برای خدمات بیشتر لطمه میزند.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: اگر به جای اینکه انتصاب افراد براساس شایستگی و کارآمدی باشد، براساس دستورات سیاسی و رابطهای صورت گیرد، نتیجه آن این میشود که صندوق بازنشستگی و بنگاههای اقتصادی که قرار است درآمدزایی داشته باشند، بازده متوسط پنج ساله گذشته آنان از متوسط تورم پنج ساله کمتر است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه نقد و ارزیابی گذشته برای این خوب است که عبرت گرفته و اشتباهات گذشته تکرار نشود، بر اصلاح ساختارها و اتخاذ رویکردهای جدید تأکید کرد و گفت: در راستای اتخاذ رویکرد جدید حتماً باید در همه مجموعههای اقتصادی مسابقه ارتقاء بهرهوری برگزار شود و با همه ابزارهای ممکن از ابتکارات و نوآوریها تشویق کرد.<br /> دکتر نهاوندیان اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که برخی بنگاههایی که به هر دلیل در زیرمجموعه صندوق قرار گرفته اند، نه تنها از منظر خرد و درآمدزایی برای مالکان اهمیت دارند بلکه از دیدگاه کلان نیز در اقتصاد کشور، میتوانند نقشآفرین باشند و توجه به این نقشها در برنامهریزی بنگاههای اقتصادی مهم است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تاکید بر اهمیت مناسبات بنگاههای عمومی غیردولتی از جمله صندوق بازنشستگی با بخش خصوصی گفت: یکی از محورهای مهم در طراحی استراتژی توانمندسازی بخش خصوصی، تعریف مناسبات بخش عمومی با بخش خصوصی است. امروز اگر فضای مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد شود، بیتردید، این فضا به نفع صندوقها هم خواهد بود و نباید رفتار بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوقها به عنوان رقابت و تضعیف بخش خصوصی تلقی شود و این موضوع نیازمند تغییر نگاه است. <br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه اتفاق مهمی در اقتصاد کشورمان در حال روی دادن است و از آن میتوان به عنوان آغاز یک فصل و یا عصر جدیدی برای اقتصاد ایران سخن گفت، اظهار داشت: قرار است با عزم و همت ملت و با تدبیر برآمده از اعتماد مردم، حق حضور ایران در اقتصاد جهانی بازیابی شده و توطئه تحمیل انزوا در اقتصاد ایران به طور کامل شکسته شود و در کنار چرخیدن سانتریفیوژها، اقتصاد ایران هم بچرخد و از سوی دیگر قرار است، تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی و شورای امنیت از اقتصاد ایران برداشته شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: همچنان که سایر کشورها و شرکتهای خارجی با مطالعات گسترده خود شرایط و ظرفیتهای اقتصادی ایران را در شرایط جدید متوجه شده و مشتاقانه برای حضور در اقتصاد ایران اعلام آمادگی میکنند، تک تک بنگاههای اقتصادی کشورمان هم میباید طراحی زمانبندیشدهای برای استفاده از امکانات و منابع جدید و حضور در بازارهای جهانی آماده کنند.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: هر بنگاه اقتصادی باید برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی طرح توسعه خود را آماده کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور خاطر نشان کرد: مدیریت عالی صندوق بازنشستگی بخصوص با اصلاح ساختار جدید آن باید بر آن باشد که مسابقه جدی بین مدیران بنگاههای اقتصادی برای فعالیت در شرایط جدید اقتصادی کشورمان آماده کنند.<br /> دکتر نهاوندیان همچنین توجه به اولویتهای توسعهای دولت تدبیر و امید را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز این توقع از همه بنگاههای اقتصادی از جمله صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حتی بخش خصوصی میرود که به اولویتهای توسعهای دولت که در برنامه ششم توسعه به طور روشن و هماهنگ در حال طراحی و اعمال است، توجه کنند.http://www.president.ir/fa/874052015-05-30 13:56:238740414183175961