پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 18 Jan 2022 14:01:20 +0330Tue, 18 Jan 2022 14:01:20 +03302024 طرح رویکرد همه جانبه برای ریشه کنی تروریسم/ توافق نهایی باید تضمین کننده لغو تمامی تحریمهای اقتصادی باشد/مداخله نظامی راهکار مناسبی برای پاسخ به بحران ها نیست/ نقض نظام یافته حقوق مردم فلسطین تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهانرییس جمهوری در اجلاس سران کشورهای آسیایی– آفریقایی:رییس جمهوری با ارائه طرح "رویکرد همه جانبه برای ریشه کنی تروریسم" در اجلاس سران کشورهای آسیایی &ndash; آفریقایی تصریح کرد: مقابله با تروریسم باید جزء برنامههای این اجلاس و در راستای اصول و ارزشهای باندونگ محسوب شود.رییس جمهوری با ارائه طرح "رویکرد همه جانبه برای ریشه کنی تروریسم" در اجلاس سران کشورهای آسیایی &ndash; آفریقایی تصریح کرد: مقابله با تروریسم باید جزء برنامههای این اجلاس و در راستای اصول و ارزشهای باندونگ محسوب شود.<br /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این اجلاس که روز چهارشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه "اصول و ارزشهای باندونگ باید هنوز بر اریکه دیپلماسی جهانی بدرخشد"، تصریح کرد: بیایید نگذاریم فریاد باندونگ در دالان سیاستورزیهای منفعتطلبانه رنگ ببازد و اصول و ارزشهای آن خدشهدار شود.<br /> رییس جمهوری افزود: گرامیداشت شصتمین سالگرد کنفرانس تاریخی باندونگ، و دهمین سالگرد مشارکت جدید راهبردی آسیایی ـ آفریقایی، بواقع فرصت مغتنمی است، تا به بنیانگذاران این حرکت ارزشمند ادای احترام نماییم؛ حرکتی که در چارچوب آن جنبش عدم تعهد به بار نشست، و به شنیده شدن صدای کشورهای جنوب در تحولات بینالمللی و ارتقاء نقش آنها به عنوان نیرویی تأثیرگذار بر صلح، امنیت و توسعه بینالمللی انجامید و برای نخستین بار مبارزه با نژادپرستی در برنامه جامعه بینالملل قرار گرفت.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه، اگر چه در عصر ما جهان تغییر چهره داده است، ولی اصول و ارزشهای باندونگ باید هنوز بر اریکه دیپلماسی جهانی بدرخشد، اظهار داشت: بیایید نگذاریم فریاد باندونگ در دالان سیاستورزیهای منفعتطلبانه رنگ ببازد و اصول و ارزشهای آن خدشهدار شود؛ نگذاریم خشونت، تجاوز، تروریسم و افراطیگری به راحتی سرتاسر گیتی را در نوردد و ملتها را به خاک و خون بکشد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه تروریسم و افراطیگری در بخشهای بسیاری از دو قاره آسیا و آفریقا گسترش یافته است، تصریح کرد: آنان بویژه در عراق و سوریه، با توسل به وحشیانهترین روشها، هر روز زنان، مردان و کودکان بیگناه را قربانی مطامع شوم و ضد بشری خود نموده و زیرساختهای این کشورها را نابود میکنند. افراطگرایان در راستای تأمین اهداف نامشروع خود از حمایتهای اطلاعاتی، تسلیحاتی و مالی برخی بازیگران منطقهای و بینالمللی برخوردارند و این در حالی است که حامیان آنان، از این واقعیت غافل هستند که استمرار بیثباتی در مناطق آشوب زده، گسترش ناامنی در جهان و از جمله کشورهای آنان را به دنبال خواهد داشت.<br /> رییس دورهای جنبش عدم تعهد خاطرنشان ساخت: از دو سال پیش که شرارههای افراط گرایی، خشونت و تروریسم در تمامی جهان و به ویژه کشورهای آسیایی - آفریقایی سر بر میکشید و مشاهده مینمودم که چگونه دامنه آن در اکثر نقاط جهان و قارههای کهن نیز میپیچد، کوشیدم تا با تصویب قطعنامه &laquo;جهان عاری از خشونت و افراطیگرایی&raquo; در نشست 2013 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با حمایت و یاری شما یاران همراه، برای نیل به این مقصود، ساختاری بینالمللی پدید آوریم. <br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه اینک وجدان جهانی از دیدن بیتفاوتی سازمانهای بینالمللی در مقابل گسترش آتش تروریسم به شدّت آزرده است، گفت: زمان آن فرا رسیده است که برای &laquo;اقدامی جهانی علیه خشونت و افراطیگری&raquo; طرحی عملیاتی ارائه شود و به جای آنکه با اقدام نابجای برخی کشورها و آتش افروزی، به تروریسم کمک شود، با رویکردی مدبرانه، ریشههای آن خشکانده شود.<br /> رییس جمهوری کشورمان با بیان اینکه مقابله با تروریسم باید جزء برنامههای این اجلاس و در راستای اصول و ارزشهای باندونگ محسوب شود، اضافه کرد: با استفاده از فرصت این گردهمایی تاریخی که اکثریت مردم جهان را نمایندگی میکند، طرح رویکردی همهجانبه برای ریشهکنی تروریسم را ارائه میکنم:<br /> 1- مفهوم بنیادین در مبارزه با تروریسم، گرامی داشتن حیات انسان است. ما باید به نقطهای برسیم که برای آرامش جهانی و ایمنی خاطر، جان افراد از هر دین و مذهب و یا هر قوم و نژاد، در دیدگاه همگان، یکسان و برابر باشد. ما باید به نقطهای برسیم که میان مسلمان، مسیحی، یهودی و بودایی، یا آفریقایی و آسیایی و اروپایی، در ارزشهای انسانی تفاوتی نباشد، تا تروریسم نتواند صلح بشری را به مخاطره بیندازد و امنیت فردی و اجتماعی را تهدید و تخریب کند.<br /> 2- بزرگترین جفا به ادیان الهی، سوءاستفاده از نام دین برای توجیه آدمکشی است. باید حرکت جهانی گستردهای از سوی رهبران دینی و فرهنگی ملل برای مقابله با توجیه اعتقادی آدمکشی آغاز شود. هیچ تعصب اعتقادی نباید دستاویز سلطهطلبیهای سیاسی شود، به ویژه نام زیبای آئین آسمانی اسلام، که پیام رحمت و محبت برای جهانیان آورده است.<br /> 3- در کنار مقابله جدی با افراطگری و تروریسم، باید به شناسایی و ریشهکنی عوامل جاذبه گروههای تروریست و چگونگی سربازگیری آنان برخیزیم. ریشههای فرهنگی - اقتصادی این پرخاشگری و میل به خشونت باید شناسایی شود و با تلاش صادقانه در حل معضلات اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و مقابله با ترویج فرهنگ خشونت در میان جوانان، زمینه تحریک و سوءاستفاده تروریستها از بین برده شود.<br /> 4- افزون بر این، باید با قطع کانالهای تغذیه مالی، سیاسی و اطلاعاتی از توسعه تروریسم جلوگیری کرد. تا زمانی که برخی دولتها، رویکرد تروریسم خوب و تروریسم بد را دنبال میکنند، جریان تروریسم بینالمللی، پیام قاطع جهانی در مبارزه با این جنایت را دریافت نکرده و هر روز با نامی دیگر و با حمایت دولتی دیگر، به حیات خود ادامه خواهد داد.<br /> دکتر روحانی استمرار بحرانها و منازعاتی که با مداخلات نظامی خارجی تشدید شده را موجب بروز فاجعه انسانی در مناطق آشوبزده ذکر کرد و اظهار داشت: شرایط تأسفبار کنونی در یمن و سوریه نمونههای بارز چنین وضعیتی هستند. تجربه تاریخی نشان داده است که مداخله نظامی نه تنها راهکار مناسبی برای پاسخ به بحرانها نیست، بلکه به وخامت بیشتر اوضاع میانجامد.<br /> رییس جمهوری کشورمان تصریح کرد: معتقدیم صلح و آرامش پایدار در گرو توقف مداخله نظامی و ایجاد شرایط لازم برای مفاهمه و گفتوگو میان تمامی گروههای سیاسی است. ما مسئولیت خطیر جامعه بینالمللی در این زمینه را نیز یادآور میشویم.<br /> دکتر روحانی با یادآوری اینکه در همین راستا سیاستهای اشغالگرانه و توسعهطلبانه رژیم متجاوز صهیونیستی نیز از طریق اعمال خشونت فیزیکی و ساختاری، منجر به نقض گسترده و نظام یافته حقوق مردم فلسطین گردیده و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی به شمار میرود، خاطرنشان ساخت: این در حالی است که علیرغم محکومیت مستمر بینالمللی، حمایتهای همه جانبه قدرتهای بزرگ، طمع رژیم صهیونیستی به ادامه سیاستهای ضد انسانی خود، علیه مردم و سرزمین فلسطین و سایر کشورها را افزایش داده است.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه تاریخ نشان می دهد که جنگ و نا امنی، فقر و توسعه نیافتگی میآفریند و آن را چالش مهم پیشروی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار میدهد، گفت: علیرغم تلاشهای ملی برای کاهش و امحاء فقر، همکاریهای توسعهای هنوز نتواسته است به ارتقا سطح توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر بیانجامد.<br /> دکتر روحانی ادامه داد: علاوه بر این، کشورهای توسعه یافته همچنان به بخش مهمی از تعهدات بین المللی خود در زمینه تامین مالی و انتقال فناوری عمل نکرده و یا تحقق آنها را به ملاحظات سیاسی مشروط کردهاند. معماری اقتصادی و مالی نیز همچنان از ضعفهای ساختاری که از جمله موانع مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیریهای اصلی آنها میباشد، رنج میبرد.<br /> رییس جمهوری اظهار داشت: هنوز از یک نظام مالی و تجاری چند جانبه قاعدهمند، غیر تبعیضآمیز و فراگیر که بتواند به رشد سرمایه گذاری، توسعه و اشتغال پایدار در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته کمک کند، فاصله داریم. بنابراین اصلاحات ساختاری در این نظام امری ضروری بوده و حضور و مشارکت بدون تبعیض همه کشورها در نهادها و فرآیندهای مالی و بانکی منطقهای و بینالمللی لازمه این اصلاح ساختاری است.<br /> دکتر روحانی با یادآوری اینکه چندجانبهگرایی یکی دیگر از اصول کنفرانس باندونگ و از دستاوردهای مهم بشری در مقابله با یکجانبهگرایی زورمدارانه است، تصریح کرد: توسل به روشهای زورمدارانه و از جمله اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورهای مستقل، تجلی چنین گرایشی است. تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه برنامه صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران بارزترین نمونه این گرایش خطرناک است.<br /> رییس جمهوری افزود: لیکن پایداری و مقاومت ملت ایران و سرعت رشد و توسعه فنآوری بومی و صلحآمیز هستهای، سرانجام طرف مقابل را به میز مذاکره کشانید و ترکیب 1+5 با آگاهی از اینکه تهدید، تحقیر و تحریم، صلح و امنیت نمیآفریند، روی به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران آورد. مذاکراتی فشرده، پیچیده و طولانی که اینک خرسندم اعلام نمایم که این گفتگوها، در مسیر تعاملات سازندهای قرار دارد که میتواند توافق نهایی را در بر داشته باشد.<br /> دکتر روحانی با تاکید بر اینکه این توافق نهایی بایستی تضمینکننده حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و نیز متضمن لغو تمامی تحریمهای اقتصادی باشد، خاطرنشان ساخت: اینجا اعلام میکنم که هدف ما تعامل سازنده است و بر این پای میفشرم که این تعامل سازنده به نفع همه ما و دیگر مردم جهان خواهد بود.<br /> رییس جمهوری کشورمان با بیان اینکه جهانیان بوضوح دریافتهاند که جمهوری اسلامی ایران با پیگیری و مداومت در حل معضل پیش آمده هستهای به عنوان گام نخست، عزم راسخ دارد که تمامی تلاش و ظرفیت منطقهای و بینالمللی خود را بیش از گذشته در مرحله بعد، جهت ایجاد امنیت منطقه و گسترش صلح جهانی بکار گیرد، گفت: در این مرحله خواهیم کوشید تا با همکاری جمعی منطقهای و توسعه ارتباطات و تعاملات میان همسایگان و با تمسک به اصول همکاریهای اسلامی و اهداف اجلاس باندونگ، آرامش، امنیت و ثبات را برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و عقب افتادگی فراهم آوریم.<br /> دکتر روحانی تاکید کرد: در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت و همکاری با همسایگان و از جمله همسایگان عرب خود میباشد. در این راستا ما بر صلح منطقهای به منظور توقف کشتار و خونریزی در یمن و سایر کشورهای منطقه تاکید میکنیم، چرا که در نظم جدید بینالمللی، همکاری و مشارکت امری انسانی است.<br /> رییس جمهوری کشورمان اظهار داشت: به عنوان رییس جنبش عدم تعهد افتخار دارم رضایت خاطر خویش از حضور در اجلاس سران را ابراز نمایم. این جنبش به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دهههای اخیر، بر این باور است که بنیاد و اساس قدرتمند این مشارکت راهبردی، منجر به تقویت کشورهای آسیایی ـ آفریقایی و بعدها سایر مناطق در حال پیشرفت، در بسیاری از زمینهها شد و امکان ایفای نقشی مهم در سطح بینالملل را برای این کشورها فراهم نمود.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه اکنون این وظیفه ما میباشد تا با در نظر گرفتن شرایط کنونی سیاستهای جهانی، ارزشی عملی و دستوری به اصول باندونگ ببخشیم، تصریح کرد: بر این اساس، نیازمند تقویت روابط میان آسیا و آفریقا میباشیم که نسبتاً از سرعت تحقق آن کاسته شده است. جنبش عدم تعهد بر اهمیت بیانیه کنفرانس 2005 مشارکت راهبردی جدید آسیایی ـ آفریقایی نیز تأکید داشته و از جامعه بینالملل خواسته است تا مطابق با چارچوبهای مشارکت راهبردی جدید، به عنوان یکی از معیارهای تعمیق مشارکت میان کشورهای در حال توسعه، علیالخصوص میان آسیا و آفریقا، همکاریها را ارتقاء بخشد.<br /> http://www.president.ir/fa/864222015-04-22 10:17:09863698642129287172568