پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 26 May 2022 03:11:21 +0430Thu, 26 May 2022 03:11:21 +04302024 ادعای حضور هیات 180 نفره در نیویورک خلاف واقع بود/ تجربه سه نسل کارآفرینی زنان در ایران را به جهان ارائه دادیم /اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای افزایش مشارکت سیاسی زنانمولاوردی درنشست خبری:معاون رییسجمهوری درامور زنان و خانواده روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران ، دستاوردهای سفرش به نیویورک برای شرکت در اجلاس زنان را تشریح کرد و ادعای حضور هیاتی 180 نفره در این نشست را خلاف واقع دانست.معاون رییسجمهوری درامور زنان و خانواده روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران ، دستاوردهای سفرش به نیویورک برای شرکت در اجلاس زنان را تشریح کرد و ادعای حضور هیاتی 180 نفره در این نشست را خلاف واقع دانست.<br /> شهیندخت مولاوردی گفت: در اجلاس 59 کمیسیون مقام زن برنامههای متعددی تدارک دیده شده بود، به غیر از حضور در افتتاحیه مقامات عالی رتبه ،هیات ایرانی در سایر برنامه ها نیز مشارکت داشت و برای اولین بار هیات ایران یک پنل را هماهنگ کرده بود که در آن "دستاوردهای ایران؛ 20 سال پس از سند پکن" ارائه شد.<br /> وی با بیان اینکه یک روز این اجلاس نیز به نشست هیاتهای پارلمانی اختصاص داشت که دو تن از نمایندگان زن مجلس در آن حضور داشتند، افزود: ایران جزو کشورهایی است که تنها یک تا سه درصد از نمایندگان پارلمان را زنان تشکیل میدهد. در بحث مشارکت زنان به عنوان عضو کابینه نیز ایران از جمله کشورهایی محسوب میشود که 10 تا 14 درصد از کابینه آن را زنان تشکیل میدهند .<br /> تجربه سه نسل کارآفرینی در ایران را به جهان ارائه دادیم<br /> معاون رییسجمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به فعالیت سازمانهای مردمنهاد ایران در کمیسیون مقام زن، توضیح داد: ایران سه برنامه را هماهنگ کرده بود که دو پنل آن به اجرا در آمد که مورد استقبال قرار گرفت و بر اساس این پنل تجربه سه نسل کارآفرینی در ایران را ارائه دادند که به عنوان یک تجربه موفق مطرح شد.نشست دیگر اختصاص داشت به توانمندی سازی زنانی که با ایدز زندگی می کنند که به عنوان یک تجریه موفق ارائه شد.<br /> وی با بیان اینکه در اولین اجلاس کمیسیون مقام زن یک اعلامیه سیاسی به تصویب رسید، اظهار داشت: این اعلامیه شامل پنج محور درباره رفع چالشهای باقیمانده در حوزه زنان است. در این اعلامیه به ظهور و بروز چالشهای جدید در کنار چالشهای قدیمی حوزه زنان پرداخته شده است و قرار است دولتها با تعهد سیاسی اقدامات جدیتری را در دستور کار قرار دهند. در این اعلامیه بر اهمیت مشارکت برابر مردان در زمینه کاهش چالش حوزههای زنان نیز پرداخته شده است.<br /> تاکید هیات دولتی برآثارمنفی تحریم ها بر زندگی زنان و کودکان<br /> مولاوردی با اشاره به موضوع سخنرانی خود در این نشست ها، گفت: ما بحث تحریم ها را به عنوان یکی از موانع توانمند سازی زنان و یکی از چالش هایی که در کشورما وجود دارد، مطرح کردیم و خواستار اقدام جمعی و توجه جامعه جهانی به ضرورت لغو این تحریم ها بودیم که بیشترین قربانیان آن زنان و کودکان هستند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه درمدت اقامت تقریبا چهارروزه خود در نیویورک 13 دیدار با مقامات کشورهای مختلف داشتیم، این دیدارها را بسیار تاثیر گذار خواند و اظهارکرد: شش مورد از این دیدارها به درخواست ایران صورت گرفت. یکی از دیدارهای مهم انجام شده، گفتوگو با مسوول امور زنان دبیرخانه کنفرانس اسلامی بود. علاوه بر آن حدود 10 دیدار با موسسات غیردولتی آمریکا انجام شد که پوشش خبری داده نشد. این موسسات مخالف تحریم و سقط جنین هستند. <br /> مولاوردی در بخش دیگری از سخنرانی خود در پاسخ به انتقاداتی که به کم و کیف این سفر انجام شد، گفت: متاسفانه در خصوص تعداد هیات دولتی و غیردولتی اعزامی به این سفر حاشیه آفرینی زیادی صورت گرفت.<br /> ادعای حضور هیات 180 نفره خلاف واقع بود<br /> وی گفت: درمجموع تعداد هیات دولتی با خود من حدود 6 نفر بودیم که دو نفر از اعضای هیات دولتی موفق به اخذ ویزا نشدند و یکی از آنها روزپنج شنبه همین هفته که زمان برگشت ما بود ویزا گرفت. دو نفر از وزارت خارجه شرکت کرده بودند و دو نفرازخانم های نماینده هم که برای شرکت در اجلاس یک روزه عازم بودند در کنار هیات دولتی حضور داشتند.<br /> مولاوردی با بیان اینکه پیش بینی می کردیم که اعضای ثبت نامی سازمانهای مردم نهاد به حدود 40 تا 50 نفربرسد، توضیح داد: تعداد اعضای شرکت کننده از طرف این سازمانها در مجموع به 15 نفر هم نرسید. بنابراین ادعای شرکت حدود 100 تا 180 نفر در این اجلاس آن هم با عنوان "لشکرکشی از نوع زنانه به سرزمین شیطان"، خلاف واقع بود.<br /> وی با طرح این سوال که نمی دانم با چه هدف و نیتی در آستانه سفر، این ادعاهای خلاف واقع مطرح شد، گفت: به نظر می رسد این دوستان جبهه و جنگ را هم درک نکرده اند چرا که فرق لشکر و گروهان را هم نمی دانند و لذا این ادعاها را مطرح می کنند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه به برخی اتهامات در خصوص موضوعات مطرح شده در نشست ها و جایگاه قانونی تصمیم گیری ها در این نوع نشست ها پاسخ داد.<br /> آخرین وضعیت بیمه زنان خانهدار<br /> مولاوردی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت بیمه زنان خانهدار، گفت: این موضوع در حال حاضر در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد. ما قصد داشتیم این لایحه را با همکاری سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه کنیم ولی با فشارهای فراکسیون زنان مجلس، معاونت به طور جداگانه دیدگاههای خود را به دولت ارائه داد ولی برای اجرایی شدن بیمه زنان خانهداربا سازمان تامین اجتماعی همکاری میکنیم چراکه باید این سازمان مجاز به اجرای این بیمه شود. <br /> لازم است به وضعیت بهداشتی زندانیان قرچک رسیدگی شود<br /> مولاوردی در پاسخ به سوالی در خصوص دریافت گزارشهایی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان قرچک گفت: لازم است به وضعیت بهداشتی آنان رسیدگی شود. ما ارتباط خود را با قاضی ناظر زندان قرچک حفظ کردهایم و حتی در زمینه میوه و شیرینی شب عید این زنان زندانی نیز اقداماتی انجام دادهایم.<br /> وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دیدارهای دوجانبه انجام شده در حاشیه کمیسیون مقام زن در زمینه وضعیت خشونت خانگی در ایران نیز صحبت شد، گفت: کاهش خشونت علیه زنان یکی از اولویتهای توسعه بعد از سال 2015 است و از سال 2014 تا سال 2017 کاهش خشونت علیه زنان یکی از اهداف استراتژیک تعریف شده به شمار میآید.<br /> مولاوردی در پاسخ سوالی مبنی بر چرایی کاهش حضور اجتماعی زنان حتی به عنوان منشی نیز گفت: ما مخالفتی با سالمسازی محیط پاک نداریم.<br /> معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مجموع مکاتباتی برای پیگیری حقوق زنان و رفع تبعیض علیه زنان انجام دادهایم، گفت: درحال دستیابی به نتایج عملی در این زمینه هستیم تا مسائل زنان شاغل حل شود.<br /> مولاوردی در پاسخ به پرسشی در زمینه ارجاع موضوع حضور زنان در استادیوم به شورای امنیت ملی اظهار کرد: کمیته مشترکی بین ما و وزارت ورزش و جوانان تشکیل و در چندین جلسه این موضوع بررسی شده است.<br /> وی در پاسخ به این سوال که در زمینه تعامل با واتیکان در زمینه حوزههای مشترک در کمیسیون مقام زن چه کردید؟ ، گفت: یکی از اهداف مهم ما در سفر به واتیکان پرداختن به چالشهای مشترک مسیحیت کاتولیک و اسلام شیعی و اتخاذ مواضع واحد در اجلاسهای بینالمللی بود و قرار است به زودی هیاتی از واتیکان به ایران سفر کند. علاوه بر آن برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی خانواده در ادیان ابراهیمی با مشارکت واتیکان انجام دادهایم. این همایش در زمینههای چالشهای مشترک ادیان در حوزه بحرانهای ازدواج ، طلاق و کاهش فرزندآوری است و امیدواریم به موضع واحد در اجلاس بینالمللی برسیم.<br /> قرار است سازمان زنان مسلمان در قاهره تشکیل شود<br /> وی اضافه کرد: در دیداری که با مدیر امور زنان کنفرانس کشورهای اسلامی داشتیم، اظهار شد که پیش از گفتوگو بین ادیان باید به گفتوگوی درون دینی بپردازیم تا به موضع واحد دست یابیم. در دیدار با مقامات مصر و ترکیه نیز به این موضوع اشاره شد که دبیرخانه سازمان کشورهای اسلامی را فعال کنیم. با توجه به رشد جریانهای تکفیری در منطقه و ضد زن، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان است.<br /> معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: یکی دیگر از پیشنهادات ارائه شده برگزاری "همایش بینالمللی نفی خشونت به نام دین" بود. علاوه بر آن قرار است سازمان زنان مسلمان در قاهره تشکیل شود و هنوز مصر در حال مکانیابی به منظور احداث این سازمان است. از سوی دیگر در دولت قبل پیشنهاد تشکیل مرکز مطالعات زنان و خانواده در اسلام ارائه شده بود؛ این موضوع نیز مطرح شد و در صورت فراهم شدن زمینه، تشکیل میشود.<br /> مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس نیویورک به گزارش احمد شهید نیز اشاره شد؟ گفت: این موارد در شورای حقوق بشر مطرح شده است. در کمیسیون مقام زن سخنرانیها یکجانبه بود. در دیدارهای دوجانبه نیز بیشتر بحث تبادل تجربیات مطرح بود و یک کشور به خود اجازه نمیداد که دیگری را زیر سوال ببرد.<br /> اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای افزایش مشارکت سیاسی زنان<br /> وی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای افزایش مشارکت سیاسی زنان گفت: در این جهت تلاش میکنیم البته ارتقای مشارکت سیاسی زنان به معنای فعالیت سیاسی نیست. با بررسیهای انجام شده و گزارشهای دریافتشده، مشخص شده که چالش جدی در زمینه حضور زنان داریم. به گونهای که یک تا سه درصد از کرسیهای مجلس را زنان تشکیل میدهند بنابراین باید برای افزایش تعداد زنان در مجلس و شوراهای شهر و روستا زمینهسازی کنیم. ما پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادیم تا راهکارهای لازم را برای افزایش تدریجی زنان در مجلس و شورای شهر و روستا اتخاذ شود. نقش احزاب و تشکلهای سیاسی در این زمینه بسیار با اهمیت است.<br /> معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره درخواست تخصیص سهمیه در مجلس گفت: این موضوع را عدهای سهمخواهی تلقی میکنند این در حالی است که ایجاد تخصیص سهمیه برای زنان در مجلس نوعی تبعیض مثبت است و سازوکاری موقتی محسوب میشود و یکی از مصادیق عدالت جنسیتی است. وقتی با طرح موضوع عدالت جنیسیتی برای دنیا نسخه مینویسیم باید در عمل شاخصها را تعریف و الگوهایی را ارائه دهیم و نباید انتظار داشته باشیم دنیا بدون تدابیر خاص، عدالت جنیسیتی را از ما بپذیرد.<br /> http://www.president.ir/fa/854502015-03-17 16:18:538544214184170257