پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 26 May 2022 04:02:24 +0430Thu, 26 May 2022 04:02:24 +04302024 جامعه بدون حضور فعال زنان نمی تواند پیشرفت کند / در منشور حقوق شهروندی جایگاه ویژه‌ای برای زنان ایرانی در نظر گرفته شده است معاون حقوق رییس جمهوری:معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه جامعه بدون حضور فعال زنان نمی تواند پیشرفت کند، گفت: زنان با نگاه اعتدالگرایانه می توانند نقشی فعال و پررنگ تر در جامعه ایفا کنند.معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه جامعه بدون حضور فعال زنان نمی تواند پیشرفت کند، گفت: زنان با نگاه اعتدالگرایانه می توانند نقشی فعال و پررنگ تر در جامعه ایفا کنند.<br /> دکتر الهام امینزاده عصر چهارشنبه در نشست تخصصی زنان، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار که به مناسبت روز جهانی زن در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو در تهران برگزار شد، گفت: دولت تدبیر وامید و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نهادینه کردن فرهنگ حقوقی در فرهنگ عمومی کشور برنامه های گسترده ای دارد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: طبق تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش داشتیم قرار شد فرزندان بین سنین چهار تا 18 ساله ایرانی را با آموزش های لازم از حقوق خود و دیگران در جامعه آگاه سازیم که نهادینه کردن فرهنگ حقوقی در کشور می تواند جلوی بسیاری از فسادها و سوء استفاده ها را بگیرد.<br /> دکتر امینزاده با تاکید بر اینکه جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که زنان در آن نقش آفرینی داشته باشند، اظهار داشت: معتقدیم میزان اهمیت به زنان در یک کشور می تواند منجر به توسعه یافتگی شود.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری که در جمع اعضای کمیته های ملی، کمیسون ملی یونسکو و انجمن های تخصصی سخن می گفت، بر عزم دولت یازدهم برای پیگیری مشارکت زنان در امور اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر زنان ایرانی در داخل کشور و همچنین در ابعاد منطقه ای و بین المللی نقش فعالی دارند که البته این کافی نبوده و باید بیشتر شود و قانون اساسی ما نیز راه را برای حضور فعال زنان هموارتر کرده است.<br /> دکتر امینزاده با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی جایگاه ویژهای برای زنان ایرانی در نظر گرفته شده است، گفت: ما در این منشور برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، قضایی و فرهنگی زنان در ایران ،جایگاه بسیار ویژهای قایل شدهایم.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات مردم از ناآگاهی از حقوق خودشان در کشور میباشد، اظهار داشت: از رسانهها درخواست داریم در خصوص آشنایی مردم و بویژه زنان با حقوق خود نقش پررنگتری ایفا کنند.<br /> دکتر امینزاده با تأکید بر اینکه زنان آموزش دیده و فارغالتحصیل باید در برنامه توسعهای کشور، نقشآفرینی داشته باشند، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد داده است تا در برنامه ششم توسعه کشور بخش جداگانهای در خصوص زنان و حقوق آنها در نظر گرفته شود.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص نقش زنان ایرانی در پویایی اقتصاد و حمایت از تولید داخلی، گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی زنان میتوانند الگوی خانوادههای ایرانی را تغییر دهند و همچنین نقش زنان در پویایی اقتصاد و تولید در کشور بسیار فعال و پررنگ میباشد.<br /> دکتر امینزاده لازمه توسعه در کشور را اصلاح الگوی مصرف دانست و با تأکید بر نقش پررنگ زنان در این خصوص گفت: متأسفانه در بخش انرژی، آب و مواد غذایی شاهد اسراف عمدهای هستیم که زن ایرانی میتواند در اصلاح الگوی مصرف در کشور، نقش بیبدیلی داشته باشد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری اشتغال و کارآفرینی زنان در اجتماع را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در کشور به دلیل عدم حمایت از زنان آنان قادر نیستند تا کار خود را ادامه یا گسترش دهند و باید شرایط حقوقی و قضایی کسب و کار را برای زنان ایرانی آماده و مهیا کنند.<br /> دکتر امینزاده با تأکید بر اینکه افزایش بهرهوری و تولید در کشور را باید بر عهده زنان قرار دهیم، گفت: بانوان با وجدان کاری که دارند در مؤثرتر کردن ساعات کاری اداری نقش بسیار مهمی میتوانند، ایفا کنند. <br /> معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه زنان با تهدیدات عمدهای در سطح جهانی روبهرو هستند، اظهار داشت: علت اصلی بروز این مشکلات به این دلیل است که زنان در جایگاه های تصمیمگیری نبوده و قادر نیستند که مشکلات و تهدیدها را نسبت به خود مرتفع کنند. همچنین آمار پایین سطح تحصیلات زنان در کل جهان و اینکه عرصه برای رقابت با مردان در سطح اجتماعی برای بانوان ایجاد نمیشود ، باعث شده زنان نتوانند نقش پررنگی در جامعه ایفا کند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری، اعتدال در استفاده از نیروی کار زن و مرد در کشور را یک الگوی بهینه خواند و افزود: دولت اعتدالی تلاش دارد، موانع حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین موانعی را که مانع رسیدن به اعتدال و امنیت زنان در کشور میشود، با جدیت پیگیری کند.<br /> دکتر امینزاده گفت: دولت یازدهم مصمم است تا سند امنیت زنان را که در برنامه پنجم توسعه کشور بر آن تاکید شده ، با کمک متولیان امر هر چه زودتر اجرایی کند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم خواهان ارتقای جایگاه زنان در سطح جامعه است، خاطر نشان کرد: تغییر در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با نگاه افراطی و تفریطی قابل اجرا نخواهد بود.<br /> دکتر امینزاده بر جدیت و آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری حقوق زنان در ایران تأکید کرد و گفت: این معاونت آمادگی دارد هرگونه کمک به زنان ایرانی را پیگیری کند تا شاهد حضور با انرژی بانوان ایرانی در سطح جامعه باشیم.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به قانون مدنی کشور در خصوص افرادی که مادر و یا پدر خارجی دارند، گفت:طی جلسات مختلفی که با وزارتخانه ها داشتیم پیشنهاد شده که برای این افراد کارت هویتی صادر شود تا بتوانند تا سن 18 سالگی از امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی بهره گیرند.<br /> http://www.president.ir/fa/853192015-03-11 20:50:048531814184169985