پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 25 Oct 2021 11:45:27 +0330Mon, 25 Oct 2021 11:45:27 +03302024 دانشمندان ایرانی برای پیشرفت و سلطه بر فضا و فناوری هوافضا، قاطع و مصمم هستند/برای پیشرفت در کسب علم و دانش از کسی اجازه نگرفته و نخواهیم گرفت/تأکید بر تقسیم کار دقیق بین دانشگاه‌های کشور در عرصه هوا فضا رییس جمهوری:رییس جمهوری روز سه شنبه پس از بازدید از نمایشگاه تازه ترین دستاوردهای فضایی کشور تصریح کرد که دستاوردهای غرورآفرین دانشمندان ایرانی نشان می دهد که آنان برای پیشرفت و سلطه بر فضا و فناوری هوافضا ، قاطع و مصمم هستند.رییس جمهوری روز سه شنبه پس از بازدید از نمایشگاه تازه ترین دستاوردهای فضایی کشور تصریح کرد که دستاوردهای غرورآفرین دانشمندان ایرانی نشان می دهد که آنان برای پیشرفت و سلطه بر فضا و فناوری هوافضا ، قاطع و مصمم هستند.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در بزرگداشت روز فناوری فضایی با تاکید بر اینکه "همه بخاطر داشته باشند جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت در علم و دانش از کسی اجازه نگرفته و نخواهد گرفت"، گفت: اراده ملی ایران پیشرفت در همه فناوریهای نوین از جمله هوافضا است.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب و همه مردم اراده کردهاند که زمینه برای فعالیت صاحبنظران و اندیشمندان در فناوریهای پیشرفته آماده و مهیا شود.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه ملت ایران استعداد پیشرفت در همه فناوریهای پیشرفته دنیای امروز نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، آیسیتی، هوافضا، داروسازی، علوم پزشکی و هستهای را دارد، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران میتواند در سطح دنیا دستاوردها و پیشرفتهای خود را عرضه کند.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه هیچکس نباید به ذهنش خطور کند که چون در حال مذاکره، تعامل و بحث با دنیا هستیم، ممکن است، علم و دستاوردهایمان را کنار بگذاریم، اظهار داشت: کار دولت این است که حربه بهانهگیری را از دست قدرتهایی که علیه ملت ایران و دستاوردهایش موضع دارند، خارج و آن را بیاثر کند.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه گاهی اوقات دشمنان می خواهند با بهانهجویی درباره توسعه علمی یک کشور به مردم فشار بیاورند، افزود: کار دولت این است که بهانه را از دست دشمن بگیرد و ما این کار را شروع کرده و ادامه خواهیم داد تا روزی معلوم شود، حربههای آنها تخیلی و غیرواقعی است.<br /> رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:گاهی برخی کلمات و موضعگیریها به دشمن کمک میکند تا بهانهگیریهای خود را ادامه دهد و اتهامهای بیاساس و ناروا را به ملت ایران وارد کند و در لابلای کلمات چیزی پیدا کند و بگوید آنها خودشان نیز نسبت به اتهامات وارده معترفند.<br /> دکتر روحانی با ابراز پیشرفتهای کشور در عرصه بیوتکنولوژی، داروسازی و علوم پزشکی گفت: در دولت یازدهم در زمینه هستهای، پیشرفتهای بسیاری کردهایم، اما این پیشرفتها تحتالشعاع مذاکرات پر سر و صدای هستهای قرار گرفته وگرنه دولت یازدهم در این زمینه با شتاب بیشتری در حال حرکت است.<br /> رییس جمهوری گفت: علوم هوا فضا و ماهواره، علوم کاربردی و راهبردی هستند که هم برای توسعه و هم برای جلوگیری از تهدیدات مورد نیاز است و کشور در زمینه هواشناسی، معادن، کشاورزی، منابع آب و زیرزمینی، ارتباطات، آموزش و پزشکی از راه دور و صدا و سیما به آن نیازمند است.<br /> دکتر روحانی ادامه داد: در زمینه هوا فضا گامهای اول و دوم را برداشتهایم، اما راه زیادی در پیش رو داریم. دولت یازدهم متوجه شد یک برهم ریختگی در مسأله علوم فضایی از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی وجود دارد.<br /> رییس جمهوری ادامه داد: در بررسیها دیدیم بسیاری از مراکز علمی اگر در جای خود قرار گیرند پیشرفتها سریعتر و مطلوبتر خواهد بود، لذا ما هم سازمان فضایی و هم پژوهشگاه را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادیم.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر کار دقیق و تقسیم کار دقیق بین دانشگاههای کشور در عرصه هوا فضا، گفت: ما به چیزی شبیه کنسرسیومی از دانشگاههای مختلف نیاز داریم که هر کدام بخشی را دنبال کنند و در جایی کار ترکیب شود. مرکز ملی فضایی که در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است میتواند برای هماهنگی در این زمینه فعالیت نماید.<br /> رییس جمهوری با اشاره به بحث مفصل راجع به فضا در هیأت دولت، تصریح کرد: هر مقدار لازم باشد جلساتی در این زمینه برای بهبود فعالیت، اصلاح ساختار خواهیم گذاشت تا دولت بتواند به همه بخشها از لحاظ مالی، فنی و همافزایی کمک کند.<br /> دکتر روحانی ادامه داد: همافزایی موجب سرعت در کارها و چابکسازی برای حرکت سریعتر رو به جلو خواهد شد، تا کشور بتواند از این دانش راهبردی و کاربردی که هم در کوتاهمدت و هم در درازمدت مورد نیاز کشور است، حمایت کند.<br /> رییس جمهوری در ابتدای سخنانش با اشاره به تصمیم قاطع دانشگاهها، پژوهشگاهها و بخش صنعت برای پیشرفت و سلطه بر فناوری فضایی گفت: در دنیای امروز دانش هوا فضا دانشی راهبردی است و کشوری که وارد این علم شود، بعدی از اقتدار ملی خود را توسعه داده و توانمند شده است.<br /> دکتر روحانی گفت: ملتی که میتواند ماهوارههای مختلف بسازد و در چرخه ارسال آن به فضا، کنترل، هدایت و بهرهبرداری از ماهوارهها مستقل باشد، ملتی است که وارد جهان امروز شده است.<br /> رییس جمهوری همچنین با تبریک رشد روزافزون کشور در فناوریهای پیشرفته کشور، گفت: به نمایندگی از ملت ایران به همه دانشمندان و صاحبنظران فناوریهای فضایی کشور تبریک میگویم. مردم ما خوشحال هستند و به شما افتخار می کنیم، شما موجب دلگرمی و امید مردم و مایه مباهات کشور در جهان اسلام و منطقه هستید و ملت ایران برای دستیابی به همه فناوری های پیشرفته دنیای امروز، استعداد لازم را دارد.<br /> پیش از سخنان رییس جمهوری دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دو دهه فعالیت دانشمندان کشور در عرصه فضایی و موفقیت در ارسال ماهواره فجر، گفت: حمایت و پشتیبانی از فناوریهای نوین نظیر فعالیتهای فضایی، نانو و بیو برای رشد اقتصاد دانشبنیان، سیاست دولت یازدهم است و گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده است.<br /> وی رقابت فضایی و تأثیر اقتصادی و سیاسی ماهوارهها در دنیای امروز را یادآور شد و اظهار داشت: اگر کشوری در امر فناوریهای فضایی اشراف داشته باشد در بخشهای مختلف میتواند کارهای علمی گستردهای انجام دهد و خوشبختانه دانشمندان ما در ساخت تجهیزات مورد نیاز این فناوری موفق بودند.<br /> وزیر ارتباطات و فناوری تصریح کرد: امروز ایران در حال تعریف برنامه ده ساله دوم در عرصه فضا است و با عبور از فاز آزمایشی وارد مرحله کاربردی استفاده از ماهواره در بخشهای مختلف نظیر سلامت، کشاورزی، رسانه، آموزش و پرورش و حمل و نقل شده است.<br /> http://www.president.ir/fa/846742015-02-17 10:17:47847008467914287168006