پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 18 Oct 2021 19:33:33 +0330Mon, 18 Oct 2021 19:33:33 +03302024راهکارهای مقابله با ریزگردها در هیأت دولت بررسی شد/ اختصاص منابع مالی برای احداث تأسیسات و خدمات زیربنایی مسکن مهر/ نحوه پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت شیرخام تحویلی به کارخانه‌های صنایع لبنی اصلاح شددر جلسه هیأت دولت به ریاست دکتر روحانی؛جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار گردید و اعضای دولت در خصوص مسایل و مباحث جاری کشور به تبادل نظر پرداختند.جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار گردید و اعضای دولت در خصوص مسایل و مباحث جاری کشور به تبادل نظر پرداختند.<br /> در این جلسه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست به ارایه گزارشی در خصوص &laquo;پدیده ریزگردها در استان خوزستان و برخی مناطق دیگر کشور&raquo; پرداختند و راهکارهای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفت. برنامههای احیای تالابها، تعیین الگوهای جوی مؤثر بر تولید گرد و غبار و اولویتبندی کانونهای مؤثر، همچنین توسعه و ارتقای سامانه مدلسازی پیشآگاهی، ارتقای زیرساختهای فناوری برای پیشبینی به موقع، اجرای عملیات بیابانزدایی و کنترل کانونهای بحران، توسعه نهالکاری و ایجاد جنگلهای دست کاشت بیابانی، ایجاد زیرگذرهای مناسب در جادههای آنتنی میدانهای نفتی، تجهیز مراکز خدمات تشخیصی و مراقبتی بیماریهای ناشی از استنشاق گرد و غبار و پیشبینی اعتبارات مورد نیاز اجرای این برنامهها مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.<br /> هیأت وزیران با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی احداث تأسیسات و خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر، مبلغ 9 هزار و 940 میلیارد ریال بابت ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر و تأمین زیرساختها، تخفیف عوارض، حمایت مالی و تراکم آن و احداث و تکمیل تصفیهخانه فاضلاب اختصاص داد.<br /> در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.<br /> اصلاح آییننامه میزان نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها و اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه دولت بود.<br /> با تصویب دولت، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامههای همکاری در زمینههای حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و همچنین بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.<br /> هیأت وزیران تصویبنامه موضوع نحوه پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به کارخانههای صنایع لبنی را نیز اصلاح نمود.<br /> دولت با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ 37 هزار میلیارد ریال به مبلغ 43 هزار و 400 میلیارد ریال موافقت نمود.<br /> با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.http://www.president.ir/fa/846312015-02-15 20:57:4922287166602