پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irFri, 17 Sep 2021 12:43:55 +0430Fri, 17 Sep 2021 12:43:55 +04302024 مبارزه با فساد باید برای مردم ملموس باشد/ عقب‌نشینی در برابر فساد ضربه به نهی از منکر و انقلاب است/ بزرگترین فسادها از رانت اطلاعاتی شروع می‌شود/ با مفسد باید در هر جایگاه و مقامی بدون ملاحظه‌ای برخورد شوددکتر روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد:رییس جمهوری در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: برای موفقیت در اصلاح امور و مبارزه با فساد باید همه مسئولان، قوای سهگانه و مردم به صحنه آمده و دست به دست هم داده تا فساد در جامعه ریشهکن شود.رییس جمهوری در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: برای موفقیت در اصلاح امور و مبارزه با فساد باید همه مسئولان، قوای سهگانه و مردم به صحنه آمده و دست به دست هم داده تا فساد در جامعه ریشهکن شود.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در این همایش ، ضرورت مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری را مورد تأکید قرار داد و گفت: اینکه امام(ره) در زمینه مبارزه با فساد و تباهی در بخشهای مختلف تأکید میکردند و اینکه مقام معظم رهبری مسأله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار داده و خواستهاند که جامعه از فقر و فساد و تبعیض مبرا باشد به معنای اهمیت ریشهکنی فساد در جامعه برای همه مسئولین است.<br /> رییس جمهوری با اشاره به برخی مشکلات و معضلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طی سالهای گذشته ، گفت: مردم حماسه سیاسی 24 خرداد را خلق کردند تا دولتی روی کار بیاید که بتواند این معضلات را حل و فصل و برای معضلات اساسی جامعه راهحل مناسب پیدا کند و چنانچه دولت نتواند راهحلی پیدا کند و یا در اجرای راهحلها ناتوان باشد، این به معنای بیتوفیقی و ناکارآمدی این دولت محسوب خواهد شد.<br /> رییس جمهوری رضایت خداوند و رضایت مردم را به عنوان دو معیار و شاخص مهم در ارزیابی کارآمدی مسئولین دانست و گفت: اینکه امام علی(ع) به محمد بن ابوبکر تأکید میکنند که در دوران حکمرانیاش چیزی که برای عموم مردم میخواهی برای خود و خانوادهات باید آن را طلب کنی بدین معناست که اگر مردم احساس کردند که اعضای خانواده حاکمان هستند و مسئولین آنچه برای فرزندان خود میخواهند برای مردم هم همان را پیگیری میکنند در این صورت رضایت عمومی مردم حاصل خواهد شد.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: مگر میشود در جامعهای کارهای مردم با رشوه حل و فصل شده، طبقات ساختمان با رشوه بالا برود و جنگل و مرتع مورد دستاندازی قرار گیرد و در چنین صورتی مردم از دولت رضایت هم داشته باشند.<br /> رییس جمهوری گفت: مقام معظم رهبری در ذیل نامه همین سمینار خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند و این موضوع امروز مطالبه و خواست عمومی مردم است.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: اگر میخواهیم مشکلات را حل و فصل کرده و کشور در ریل درست قرار گیرد باید با فساد بدون ملاحظه متخلف در هر مقامی و هر کسی که باشد، مبارزه کرد. هر کسی در هر مقامی که باشد، اگر به بیتالمال و منابع عمومی مردم دستاندازی کند و با کار خود موجب افزایش شکاف اجتماعی و گسترش فقر و بیکاری در جامعه شود، لازم است در برابر او ایستادگی و مقابله کرد و در این راه باید، اصل و اساس اجرای حکم خداوند و رضایت مردم باشد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه فساد مانند موریانهای است که پایهها را تباه و فاسد میکند، اظهار داشت: باید همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه میکنیم با فساد هم مبارزه کنیم.<br /> دکتر روحانی با اظهار تأسف از وجود فساد در جامعه و اینکه این فساد یک روزه از بین نمیرود، گفت: باید همگی همه توان خود را بکار بگیریم و گام به گام فساد را کم کنیم به گونهای که این اقدامات ما برای مردم ملموس باشد و مشاهده کنند که در سطح مسئولین رده بالا و میانی کشور برای مبارزه اراده جدی وجود دارد.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه رونق اقتصادی بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی نمیتواند به موفقیت کامل منجر شود و بخش خصوصی توان مبارزه و رقابت با فساد را ندارد، انحصارهای نابجا را عامل اصلی فساد دانست و تأکید کرد: باید با انحصار نابجا مبارزه شود زیرا آنچه که در جامعه رقابتی نبوده و در انحصار باشد، مشکلزا است.<br /> دکتر روحانی افزود: البته بر روی بخشهایی هم که انحصار وجود دارد باید نظارت قویتری اعمال شود و با ارتقاء شفافیت شرایط رقابت برابر فراهم شود.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه بزرگترین فساد از رانت اطلاعاتی آغاز میشود، بر کاستن رابطه و حضور مردم با دستگاههای اداری تأکید کرد و گفت: باید ارتباط مردم با دستگاه های اداری محدود شود و اگر سطح ارتباط مراجعهکننده به یک نفر کاهش پیدا کند بدون تردید از سطح فساد هم کاسته خواهد شد، چرا که میتوان نظارت کاملتر و سریعتری اعمال کرد.<br /> دکتر روحانی بر توسعه دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت: باید دولت الکترونیک را توسعه دهیم تا مردم نیازی به مراجعه به دستگاهها و نهادها نداشته باشند و تمام مکاتبات اداری مردم، از طریق سیستم الکترونیکی قابل رسیدگی و نظارت باشد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه تجمیع قدرت در یک نهاد فساد ایجاد میکند و باید تجمیع قدرت از بین برود، اظهار داشت: اگر تفنگ، پول، روزنامه و سایت همه در یک جا جمع شوند شک نداشته باشید که حتماً فساد خواهد داشت و دنیا با توجه به این موضوع بوده که این موارد را از هم تفکیک کرده است.<br /> دکتر روحانی در این زمینه به تشکیل وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در زمان تشکیل وزارت اطلاعات فشار زیادی بر مجلس وجود داشت که دستگاه اطلاعاتی به یک نهاد نظامی سپرده شود، زمانی که فشارها زیاد شد به امام(ره) رجوع کردیم و امام(ره) آن را به مجلس واگذار کردند و از این رو وزارتخانه ایجاد شد که مجلس بتواند بر آن نظارت کند وگرنه اگر اطلاعات، تفنگ، پول ،سرمایه ، سایت و خبرگزاری همه در یک نهاد جمع شود، حتی اگر ابوذر و سلمان هم وجود داشته باشد، فاسد میشود. اینها اشکالاتی است که باید رفع شود. <br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: برای بالاترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری که فقیه عادل هستند، قانون اساسی، مجلس خبرگان را در کنار رهبری ایجاد کرد که بتواند در شرایطی بر رهبری نظارت کند و این مجلس در زمان امام راحل تشکیل شد .<br /> دکتر روحانی عدم توجه به اولویتبندیها را از دیگر عوامل فساد دانست و گفت: اگر اولویت اجرای برنامهها و تخصیص منابع هم عادلانه نباشد موجب فساد خواهد بود. اینکه اگر در جایی که اولویت آن ایجاد جاده است، سد تأسیس شود این خود فساد است.<br /> رییس جمهوری توجه به نظارتها را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید دستگاههای نظارتی بر نظارت خود دقیقتر عمل کنند و اهم و مهم کردن و اولویتبندی در نظارت یک اصل اساسی است. اگر قضات دستگاه قضایی پرونده مهمی را در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار داده و به مردم اطلاعرسانی کنند، این موضوع میتواند بسیار بازدارنده باشد چرا که هدف اصلی جریمه و مجازات نیست بلکه هدف بازدارندگی است تا دیگران بدانند که پایان راه ناصواب به کجا میانجامد.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه اگر در کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد، اظهار داشت:خدا نکند به روزی برسیم که قبح رشوه و دست اندازی به بیت المال شکسته شود.<br /> رییس جمهوری با طرح این سوال که آیا باید در برابر فساد عقبنشینی کرده و اعلام کنیم که نمیتوانیم، تصریح کرد:عقب نشینی در برابر فساد و مفسدان ، ضربه به نهی از منکر و انقلاب است.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: مردم نوکر اسم جمهوری اسلامی ایران نیستند، بلکه مردم نوکر اسلام، جمهوریت و آراء عمومی هستند و به دنبال این هستند که در جامعه هم اسلام یعنی فرمان خداوند و هم جمهوریت به معنای اراده مردم اجرا شود .<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید ایستادگی کرده و کمربندها را محکمتر ببندیم و مقام معظم رهبری نیز نسبت به مبارزه با فساد جدی و حساس هستند و بر آن پافشاری دارند و باید قوای سه گانه و همه مردم هم این جدیت را داشته باشند.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر حضور مردم در صحنه مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: مردم باید به صحنه بیایند و بدانند که اگر خودشان به صحنه نیامده و پافشاری و فداکاری نکنند، موفقیت ما در مبارزه با فساد در حد لازم و کافی نخواهد بود. <br /> رییس جمهوری اظهار داشت:تهمت زنی برخی رسانه ها به قوا و افراد فساد آشکار است و یا اینکه به نام کار خیر و تحت پوشش آن، فساد مرتکب میشود و با آنها برخورد نمیشود. لازمه این شرایط آن است که همه از جمله قوای سهگانه، مردم، نهادهای مدنی و روزنامهها به صحنه بیایند.<br /> دکتر روحانی گفت: دستگاه اجرایی و مسئولین به تنهایی نمیتوانند در صحنه مبارزه با فساد موفقیت کاملی داشته باشند لذا باید همه سازمانهای مردم نهاد،احزاب، روزنامهها و صدا و سیما وارد صحنه شوند.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: بدون رسانه و بدون مبارزه عمومی و بدون جامعه مدنی و حضور مردم نمیتوان به هدف نهایی رسید.<br /> دکتر روحانی مقررات صحیح، شفاف و کوتاه را یکی از راههای مناسب برای مبارزه و ایستادگی در برابر فشار دانست و گفت: مقررات دست و پاگیر فسادزا است و فساد در تاریکی و ابهام شکل میگیرد بیتردید اگر نورافکنها روشن شود و همه چیز شفاف باشد، مشکلات حل میشود.<br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید با قوانین و نظارت شفاف و سالم و عادلانه به مسیر و فعالیتهای خود ادامه دهند .<br /> دکتر روحانی گفت: این سمینار و امثال آن در صورتی مؤثر است که در پایان آن به چند راهکار روشن برسد و همه به دنبال اجرای آن بروند.<br /> رییس جمهوری موضوع این گردهمایی را یکی از مهمترین موضوعات مربوط به اصل انقلاب اسلامی دانست و گفت: در طول نهضت اسلامی از رژیم گذشته به عنوان رژیم فاسد پهلوی یاد میشد و این یک عامل مهم مبارزه و دلیل حرکت مردم در برابر رژیم سابق بود و مردم انقلاب کردند که کشور را از فساد پاکسازی کرده و هیچ مفسدی در صندلی ریاست تکیه نزند.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: اگر خدای ناکرده در مبارزه با فساد ناتوان باشیم این به مفهوم ضعف انقلاب اسلامی و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب است.<br /> رییس جمهوری با اشاره به دیدگاه مردم نسبت به موضوع فساد در جامعه اظهار داشت: مردم میگویند یا مسئولین میدانند و در برابر فساد نمیایستند پس خود آلوده هستند بنابراین کل انقلاب و نظام زیر سوال میروند و یا اینکه نمیدانند و یا ناتوان هستند پس دولت اسلامی دولتی ناکارآمد است. ریشه کنی فساد آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار و استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است.<br /> رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن در آستانه اربعین حسینی و گرامیداشت این ایام، اظهارداشت: ابا عبدالله الحسین(ع) به عنوان مظهر ایستادگی و آزادی در برابر انواع ظلمها و فسادها بود و جان عزیز خویش و فرزندان و یارانش را در این راه مقدس فدا کرد.<br /> دکتر روحانی گفت: اساس قیام امام حسین(ع) ایجاد صلاح و اصلاح در جامعه و مبارزه با انواع فساد و مفسدهها بود. <br /> در ابتدای این دیدار وزیر دادگستری در سخنانی مبارزه با فساد را دغدغه بزرگ جامعه بشری دانست و گفت: دولت یازدهم به صورت برنامهریزی شده، هدفمند، منظم و با تأکیدات مستمر رییس جمهور مقوله مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری را در صدر فعالیتهای خود قرار داده است و در 16 ماه گذشته اقدامات ارزنده و قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.http://www.president.ir/fa/828772014-12-08 10:18:108288114287163651