پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 06:18:04 +0330Sun, 24 Oct 2021 06:18:04 +03302024متن کامل سخنرانی در مراسم تجلیل از خادمان قرآن-<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p> <div style="text-align: justify;"> <strong>الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>انا انزلناه فی لیلة القدر</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> امشب هم به مناسبت این جلسه، جلسة قرآنی و شب قرآن است و هم به تناسب میلاد با سعادت سبط اکبر پیامبر امام مجتبی (ع) شب عترت است.</div> <div style="text-align: justify;"> قرآن مجید تنها کتاب آسمانی در تاریخ است که در صحت و دقتش از نزول تا امروز تردید وجود ندارد. کتب آسمانی دیگری برای هدایت انسانها نازل شده اما متأسفانه هیچ کدام با همان شکل نزول، امروز در اختیار افکار عمومی جهانیان نیست. اما آن کتاب آسمانی که شیعه و سنی همة محققین و پژوهشگران بر آن اتفاق دارند که کلمهای بر آن افزوده و کاسته نشده است که انا له لحافظون؛ حافظ این قرآن طبق بیان خود قرآن مجید خداوند بزرگ است. قرآن کتاب نور و هدایت است همان طور که گفته شد برخی از علوم به خاطر قرآن و به خاطر فهم بهتر قرآن یا حتی قرائت صحیح قرآن به وجود آمد. اما در کنار همة دستاندرکاران و خادمان قرآن آنچه هدف اصلی ماست، انس قلوب جامعه با حقایق قرآن است. البته که خطوط قرآن چشمنواز است و البته که صوت قرآن نوازش همة سامعههای این جامعه است. اگرچه نشاط و لذت چشم و گوش با قرآن مجید است اما هدف نهایی اجرای مفاهیم قرآن در سراسر زندگی بشر است. انس عملی با قرآن فخر و افتخار همة ماست.</div> <div style="text-align: justify;"> از آنجا که قرآن ظاهره عمیق است، برخی این زیبایی را با صوت بیان و تبیین قرآن را با صدا و لحن زیبا، دلنوازی و گوش نوازی میکنند. برخی نیز با کتابت و تذهیب و چاپ قرآن آن زیبایی قرآن را بهتر برای جهانیان روشن میسازند؛ از آنها مهمتر باطنهُ عمیق است؛ یعنی آنها که با تفسیر و ترجمه و تبیین قرآن مجید واقعیتهای قرآن را بیان میکنند؛ چرا که این قرآن از روز نزولش تا قیامت همواره هادی است. این ما هستیم که در هر زمانی باید بتوانیم سؤالات و مطالبات جامعه را به محضر قرآن مجید به خوبی تقدیم کنیم و پاسخ سؤالاتمان را از متن و عمق قرآن دریافت کنیم، هم نجم است و هم دارای اعماق بیپایان است که هر زمان که میگذرد پردهای از حقایق قرآن کنار میرود. کدام کتاب است که هر بار میخوانی لذتی جدید و مفهوم و معنایی جدید و نور جدیدی از آن اقتباس میکنید جز قرآن مجید؟ و چقدرخداوند بر بشر منت گذاشته است که با قرآنش با ما سخن گفته است و سخن میگوید و این بالاترین فخر برای همة انسانهاست که خالق و آفریدگار با انسانها حرف میزند و سخن میگوید و گاهی با یا ایهاالناس و گاهی با ایها الانسان و گاهی با یا ایها الذین امنوا ما را مخاطب بیان شریف خود قرار میدهد و این چه افتخاری است برای انسانها که هدایتی دائمی در کنار انسانها باشد؟ مگر نه اینکه قرآن برای همة انسانها مساوات را آورد و نگاهش به صورت یکسان به همة انسانها بود؟ مگر نبود که قبل از قرآن خدای گروهها و اقوام و قبایل متفاوت بود و هر قبیلهای برتر بود دارای بتی برتر بود، و برای همة انسانها و بشریت خدای احد و واحد را معرفی کرد که برای آفریدگار احد و واحد هیچ گروه و قبیلهای هیچ امتیازی بر دیگری ندارد و این کتاب آسمانی بود که همه را در صف واحد نشاند که فقیر و غنی در یک صف، هم در صف جهاد و هم در صف نماز و عبادت، در کنار هم قرار گرفتند و چگونه قرآن با لحنی برآشفته خطاب میکند که مبادا به فقیر یا نابینایی بیاعتنایی کنند؛ عبس و تولی أن جاءهُ الاعمی و مایدریک لعله یزکی(سورة عبس، آیههای 1 تا 3)؛ فقیر و نابینا هر آن کس که وارد خانة حق میشود و در کنار صف فهم قرآن یا عبادت حق یا درک فیوض الهی قرار میگیرد، همة یکسان و محترم هستند.</div> <div style="text-align: justify;"> مگر این اسلام نبود که زن و مرد را در کنار یکدیگر قرار داد و بانوان و زنانی را که حق حیات نداشتند در کنار هم قرار داد و مگر این اسلام و قرآن نبود که هر انسانی را در برابر یک انسان قرار داد؛ ولکم فی القصاص حیاة اولی الالباب(سورة بقره، آیة 179)؛ النفس بالنفس والعین بالعلین(سورة مائده، آیة 45)؛ نه اینکه یک نفر کشته شود و به خاطر او قبیلهای از دم تیغ گذرانده شود، آنچنان که حکم جاهلی بود. اسلام آمد این وزن مساوی را برای انسانها قرار داد.</div> <div style="text-align: justify;"> امروز شما در فلسطین اشغالی میبینید که به خاطر کشته شدن یک فرد یهودی، که گاهی طراحی خود آنها هم هست، ملتی به خاک و خون کشیده میشود. این همان عرف جاهلی قبل از اسلام است و میبینید که سراسر جهان در برابر این جنایت بزرگ سکوت میکند. این اسلام بود که ترازویی را در برابر انسانها قرار داد و همه را در کنار یکدیگر مساوی قرار داد و به همة انسانها تبیین کرد که ان اکرمکم عندالله اتقاکم.</div> <div style="text-align: justify;"> آنچه امروز باعث گرفتاری مسلمانها شده است جدایی از فرهنگ قرآن است و اگر امروز در جامعه ایران انقلابی اسلامی ما خدای ناکرده جدایی و تفرقهای وجود دارد به خاطر فاصله از قرآن است و اگر افراط و خشونت در گوشهای از دنیای اسلام وحدت دنیای اسلام را از بین برده است و مسلمانها را رودرروی یکدیگر قرار داده است به خاطر فاصله از فرهنگ قرآن است که آن عامل اصلی برای وحدت جهان اسلام و مسلمانها قرآن است.</div> <div style="text-align: justify;"> خوشبختانه راجع به قرآن و اصل قرآن و آیات قرآن هیچ اختلافی در دنیای اسلام وجود ندارد. اگر در فهم و تفسیر آیهای احیاناً نظرات یکسانی نباشد، در اصل قرآن هیچ اختلافی وجود ندارد و این قرآن بزرگترین عامل برای وحدت مسلمانان است؛ گرچه سیرة پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت که قرآن ناطق هستند بهترین مبین و مفسر قرآن است و شما در زندگی امام مجتبی (ع) اخلاق و سلوک قرآن و شجاعت و شهامتی که قرآن میگوید در زندگی این سبط اکبر رسول خدا مشاهده میکنید و میدانید هیچ شهامت و شجاعتی بالاتر از شجاعت صلح نیست. شما میدانید که شب بدر به مراتب برای پیامبر آسانتر بود تا روز صلح حدیبیه؛ آنچنان که عدهای تازه به دوران رسیده نا آشنا به اعماق اسلام نگاهی غضب آلود بر چهرة رحیم پیامبر میانداختند و فکر میکردند که پیامبر تسلیم قدرت مکه شده است و نمیفهمیدند که صلح پیامبر راه را برای گسترش فهم اسلام، فرهنگ قرآن، نجات مسلمانها و تبیین احکام اسلام فراهم ساخته است. گرچه در سالهای بعد همه فهمیدند. در صلح امام حسن مجتبی نیز وحدت دنیای اسلام و استقرار اسلام مدنظر بود که در سالهای بعد آن را فهمیدند، اما روز صلح و سلم و مصالحه برای منافع جهان اسلام و دنیای اسلام چقدر سخت و مشکل است؛ چنان که آن روزی که کسی که به ظاهر خود را یار امام مجتبی میداند روبهروی امام قرار گیرد و با جمله یا مذلل المؤمنین آن امام را مورد خطاب قرار میدهد.</div> <div style="text-align: justify;"> قرآن راه نجات ما مسلمانهاست و سیرة اهل بیت عصمت و طهارت و امام مجتبی و پیامبر و ائمة هدیٰ راه سعادت و نجات برای همة ماست و این خداوند بزرگ است که بر ما منت نهاده است. آنچه باعث هدایت ما میشود را آنچنان نزول و تنزیل داده است تا ما بتوانیم بهفمیم و درک کنیم تا به قدر انسانیتمان دست یابیم؛ کان انزلناه فی لیلة القدر؛ آن شب شب قدر ماست و انسان روزی قدر خود را میبیند که در کنار قرآن مجید قرار گیرد که شاید شب قدر هم به خاطر نزول آن کتاب است که آن همه قدر و منزلت یافته است که برتر از هزار ماه شده است.</div> <div style="text-align: justify;"> من از همة خادمان قرآن، از همة آنهایی که قرآن را میخوانند و مینویسند و ترجمه و تفسیر و تبیین میکنند، سپاسگزاری و تشکر میکنم که برای هدایت جامعه قدمهای بسیار بلندی بر میدارند. چقدر افتخار میکنیم که در دورانی زندگی میکنیم که امروز در قم یکی از افتخارات بسیاری از مراجع بزرگ ما تفسیر قرآن مجید است. شاید برای مردم این جملة عجیب باشد، اما آنهایی که حوزوی بودند این را حس میکنند که امروز برای حوزه نعمتی است که مراجع درس تفسیر قرآن را در کنار فقه و اصول و فلسفه و کلام قرار دادهاند و این نعمت بزرگ را در حوزة علمیه شاهد هستیم.</div> <div style="text-align: justify;"> درود و سلام ما بر امام راحلمان که تفسیرش چقدر زیبا و دلنشین بود و چه بگویم که عدهای نگذاشتند آن تفسیر ادامه یابد و این هم از مظلومیتهای امام راحل ما بود. من خاطرهای دارم، وقتی در محضر ایشان شرفیاب شدم و از ایشان درخواست کردم که تفسیر را ادامه دهد و ما ضبط کنیم، اما پخش نشود و بماند. نمیگویم ایشان چه گفت و این نشان آن است که در هر زمانی زیستن برای مصلحت جامعه چقدر سخت است و چه نکات ریزی باید مورد مراعات قرار گیرد، اما یکی از آثار بزرگ انقلاب اسلامی ما انس بیشتر جوانان و نوجوانان و و زنان و مردان جامعه ما با قرآن مجید بود و بر روح اماممان درود میفرستیم.</div> <div style="text-align: justify;"> امروز هم رهبر معظم انقلاب با هدایتها و تشویقهایشان بحمدلله این راه را برای همة خادمان قرآن هموار کرده است و این دولت افتخار بزرگ خود میداند که خادمی باشد برای خادمان قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، خداوند به همة ما توفیق دهد که همة ما خادم و تلاوت کنندة قرآن باشیم، قرآن را درک کنیم و بفهمیم و در آن تدبر کنیم و برای اجرای آیات قرآن مجید در این کشور امام زمان (عج) بر تلاش خود بیفزاییم. خدایا قلب ما را به نو هدایت قرآن همواره منور و روشن قرار بده.</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته</strong></div> http://www.president.ir/fa/825352014-07-12 22:35:2379214792131442287154640