پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 28 Oct 2021 08:34:57 +0330Thu, 28 Oct 2021 08:34:57 +03302024متن کامل سخنرانی در مراسم افطار با اصولگرایان-<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p> <div style="text-align: justify;"> <strong>الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>السلام علیکم یا مولای یا امیرالمومنین</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>قل لعبادی یقولو التی هی احسن ان الشیطان ینزع بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> از اینکه دعوت نهاد ریاست جمهوری را قبول فرمودید و امشب در محضر شما هستیم بسیار سپاسگزارم. البته اگر وقت بیشتری بود، من هم زحمت بیشتری میدادم.</div> <div style="text-align: justify;"> شرایط کشور و منطقه شرایطی ویژه است. دوست ندارم از کلمه بحران استفاده کنم؛ اگر همه ما نسبت به دشمنان مشترکمان اتفاق نظر داشته باشیم، در لیست، نقشه راه و راه حلی که میتوانیم در مورد آن به اجماع نظر برسیم، بسیاری از اختلافاتی را که امروز خیلی مهم میبینیم &ndash; که به نظر من خیلی مهم نیست &ndash; به طور واقعی در نظر ما کوچک جلوه میکند و آن گاه تسامح در میان ما آسان تر میشود.</div> <div style="text-align: justify;"> وقتی صحبت از وحدت میان همه مذاهب و ادیان میکنیم، عدهای پیغام میدهند که فلان مذهب نباید قوی یا مذهب دیگری ضعیف شود، بسیار خوب اهلاً و سهلاً ! وقتی میگوییم که بین اقوام کشور باید وحدت و اتحاد باشد، پیغام میدهند که نگویید یک قوم این طوری است یا قوم دیگر، طور دیگری است. وقتی میگوییم جناحها باید به یکدیگر نزدیکتر باشند، میگویند: کدام جناح را میگویید؟ آن جناح اینگونه است و جناح دیگر آنگونه است. میگوییم میان شیعیان وحدت باشد، میگویند: باید دید چه خط فکری دارند و مقلد چه کسی هستند؟ وقتی به یک مرجع واحد میرسیم، میگویند سوابق را در نظر بگیرید. وقتی میگوییم که خود فرد میگوید: من این راه را برگزیده و انتخاب کردهام، اگر اشکالی هم در گذشته بوده، به زبان و در عمل از خود نشان میدهد، گفته میشود که ما نباید از این قضیه به این سادگی بگذریم.</div> <div style="text-align: justify;"> اگر اینچنین افکاری بر ما حاکم شود که غربالی را در دست بگیریم و همه را غربال کنیم و غربال هم به گونهای باشد که همه را خارج کنیم و عده کمی باقی بمانند، نمیتوانیم موفق شویم. بزرگترین دشمنی که امروز در کشور روبروی همة ما ایستاده، رکود تورمی است که زندگی مردم را دارد از بین میبرد و همه را تحت فشار قرار میدهد. بسیاری از آسیبهای اجتماعی &ndash; که بررسی میکنیم &ndash; ناشی از همین رکود تورمی است و باید راه حلی برایش پیدا کنیم. رکود و تورم که جناح نمیشناسد. شکم که جناح نمیشناسد. زندگی مردم که جناح نمیشناسد.</div> <div style="text-align: justify;"> قبول ندارید که امروز بزرگترین معضل ما بیکاری است و باید فکری برای اشتغال کنیم؟ این که جناح نمیشناسد، بیایید دست به دست هم دهیم و برای مردم شغل درست کنیم. مگر میتوانیم بگوییم به علت اینکه سوابق این فرد فلان بوده است باید بیکار بماند؟ آیا میشود چنین فکری بکنیم؟ اگر میگویید حق شهروندی، اولین حق شهروندی، شغل است و فرد فقط میخواهد مشغول کاری شود. حال نمیگوییم که شغل رده بالا، بلکه شغلی که زندگیاش را تأمین کند.</div> <div style="text-align: justify;"> در شرایطی که هستیم، فساد و از جمله فساد اداری و معضلات اداری دشمن مشترک همة ماست که رو در روی همة ما ایستاده است. کدام یک از افراد، اقوام و دوستان شما به ادارهای مراجعه میکند که از اول تا آخر با یک معضل و مشکل مواجه نشود؟ اگر ما دارای این معضل و مشکل هستیم باید آن را حل کنیم. باید با فساد اداری مبارزه کنیم. باید با کل فساد مبارزه کنیم. من کاری به دولتهای گذشته ندارم. بحث پارسال، پیرارسال، امسال و سال آینده نیست، هرکس در مسیر فساد است، دست به دست هم دهیم و در برابرش بایستیم.</div> <div style="text-align: justify;"> ما در جامعه دچار انشقاق هستیم و شکافهای اجتماعی وجود دارد؛ یک بحث، بحث جنسیتی است. بحث مرد بودن، زن بودن و بحثهایی از این قبیل. بحث دیگر شکاف قومیتی است. آیا باید این شکافها را برداریم یا نه؟ همچنین شکاف دینی، مذهبی و جناحی است.</div> <div style="text-align: justify;"> مگر غیر از این است که اگر زمانی معضل و مشکلی برای منطقه و کشور پیش میآید، همه را دعوت میکنیم. اگر فردا جنگی بر ما تحمیل شود &ndash; هیچ کس نمیتواند بگوید هیچ وقت بر این کشور جنگی تحمیل نخواهد شد، ممکن است روزی تحمیل شود &ndash; آیا ابتدای جبهه میایستید و به مردم میگویید: اول بگو متعلق به کدام جناح هستی، سوابقت چیست تا اجازه ورود بدهم؟ یا همه به جبهه رفته و در کنار یکدیگر خواهیم بود؟ مگر شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله از جناحها، احزاب، ادیان و مذاهب مختلف نیستند؟ نباید کسی دشمن را به دشمن خارجی منحصر کند، البته هم در منطقه و هم در سطح بینالملل دشمن خارجی داریم، اما آیا باید دشمنان داخلی را که نمونههایی از آن را برشمردم فراموش کرده و از ذهن دور کنیم؟</div> <div style="text-align: justify;"> از آغاز این دولت بسیاری از افراد مرا نصیحت میکردند که اگر از فلان گروه و جناح کسی را بیاوری، نمیتوانی دولت را اداره کنی. اکنون در این دولت از همه جناحها هستند؛ اصولگرا، اصلاحطلب، معتدل و میانهرو. همه را در هیئت دولت داریم و در طول مدت ده یازده ماه اداره دولت، هیچگاه دیده نشده که در یک مسئله اساسی کشور به خاطر مباحث جناحی در دولت دعوا شود.</div> <div style="text-align: justify;"> البته از ابتدای دولت تا کنون مشکل، دعوا و اختلاف نظر داشتهایم ولی هیچ کدام جناحی نبوده است. سوابق کاری من هم این را نشان میدهد؛ در شانزده سالی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودم، از همه جناحها، اصلاحطلب، اصولگرا و میانه رو در شورای عالی امنیت ملی بودند و با همه آنها هم تشکیل جلسه میدادم و هیچ وقت هم با هیچ یک از آنها مشکلی نداشتم.</div> <div style="text-align: justify;"> اگر میخواهیم مسائل حل و فصل شود و از مشکلات عبور کنیم، باید مشکلات و معضلاتی که اساس نظام را در معرض خطر قرار میدهند طبقهبندی و دستهبندی کنیم. این درست است که هرکسی که این نظام، کشور، منافع ملی و قانون اساسی&ndash; ذیل قانون اساسی، ولی فقیه، مجلس شورای اسلامی و همه موارد اینچنینی نیز وجود دارند &ndash; را قبول دارد. زیر چتر واحد ببینیم. اختلافات را تا جایی که میتوانیم، کم کنیم. حر یک نمونه است، گفت: الیوم یوم المرحمه.</div> <div style="text-align: justify;"> آنجا چه کسی بود؟ آیا یک حر بود و همه رفتند و شهید شدند؟ در اسلام و حکومت پیامبر ماندند و زندگی کردند. پیامبر خانه آنها را مأمن قرار داد. امیرالمومنین همه کسانی را که در جنگ جمل مقابل ایشان شمشیر کشیده بودند را بخشید و در جنگ صفین تا روزی که آنها شمشیر نکشیدند اجازه جنگ نداد.</div> <div style="text-align: justify;"> همه تاریخ اسلام را کنار هم قرار دهیم. فقط یک روز عاشورا و یک حر که نیست، در زندگی ائمه هدی علیهم السلام و پیامبر اکرم (ص) 250 سال تاریخ داریم. همه اینها برای ما سیره و نمونه است. زیبا میگوید: قل لعبادی یقولوا التی هی احسن. ببینید با چه تعبیر زیبایی به پیامبر میگویند: به بندگان من بگو؛ یقولوا التی هی احسن (صدگونه میشود حرف زد)؛ قرآن &laquo;حسن&raquo; نمیگوید بلکه میگوید &laquo;احسن&raquo; میگوید؛ در گفتار و در بیان بهترین را برگزینید.</div> <div style="text-align: justify;"> ابتدا اشکال را به خود میگیرم؛ من به عنوان رئیسجمهور یا وزیر دولت من، معاون من، نماینده مجلس، قاضی و هر کدام که مسئولیتی داریم، یقولوا التی هی احسن؟ آیا بهترین جمله را برگزیدیم؟ بهترین کلام را برگزیدیم؟ همیشه حواسمان بود ؛ ان الشیطان ینزع بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدواً مبینا. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <strong>السلام علیکم و رحمةالله و برکاته</strong></div> http://www.president.ir/fa/825252014-07-03 23:24:5779062790611442287154172