پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 23 Sep 2021 03:48:06 +0330Thu, 23 Sep 2021 03:48:06 +03302024متن کامل مصاحبه آغاز سفر ترکیه -<p style="text-align: justify;"> <br /> <em><strong>گزارشگر: </strong><br /> در سفر به ترکیه با توجه به اینکه این عالیترین سطحی است که جمهوری اسلامی ایران در دو دهة گذشته به ترکیه سفر میکند، مهمترین محورهای مذاکرات شما چیست و چه اهدافی را دنبال میکنید؟</em><br /> <br /> <strong>رئیس جمهور:<br /> بسم الله الرحمن الرحیم</strong><br /> ترکیه یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه و همسایة غربی ایران است و خوشبختانه با این کشور دارای روابط بسیار خوب سیاسی و اقتصادی در طول سالهای گذشته بودیم.<br /> در دولت جدید که یکی از برنامههای این دولت استحکام روابط با همسایگان است. از همان روزهای اول دولت برنامهریزی شده بود تا مقامات عالیرتبه ترکیه به ایران سفر کنند که نخستوزیر محترم ترکیه به ایران سفر کردند و سندهای همکاری بین دو کشور در آن سفر امضا شد و برای توسعة روابط مسائل مهمی مورد گفتگو قرار گرفت که قرار شد ادامة آن مباحث را در سفری که به ترکیه داریم بتوانیم تکمیل بکنیم و به انجام برسانیم. در این سفر راجع به روابط دو جانبه، روابط اقتصادی به ویژه مسئله انرژی، نفت، گاز، برق و نیز مسائلی که مورد نظر دو کشور است بحث خواهد شد. همچنین در زمینة مسائل گمرکی، فرهنگی، توریستی، امنیتی و سیاسی بین دو کشور اسنادی را در این سفر به امضا خواهد رسید و برای امضا آماده شده است. <br /> از سفری که آقای نخست وزیر اردوغان به تهران داشتند توافق شد که سطح روابط از لحاظ کیفی ارتقا پیدا بکند و در سفرهای مهم دو جانبه کمیسیون عالی مشترک متشکل از وزرای ایرانی و ترک دور هم جمع میشوند و مسائل مهم دو کشور در آن جلسة مشترک در سطح عالی مورد بررسی قرار میگیرد. در این سفر اولین جلسه در این سطح تشکیل خواهد شد و ارادة دو کشور برای توسعة روابط همه جانبه هست.<br /> البته مردم ما کاملاً مطلع هستند که ایران و ترکیه در یک موقعیت ژئوپلتیکی مهم در این منطقه قرار گرفتهاند که وقتی دو کشور در کنار هم قرار میگیرند معنایش این است که ما به راحتی خلیج فارس و دریای عمان را به دریای سیاه و مدیترانه وصل میکنیم و در واقع اقیانوس هند را به اطلس وصل میکنیم. بنابراین روابط دو کشور نه تنها برای ایران و ترکیه بلکه برای کل منطقه و توسعة کل منطقه اهمیت بسزایی دارد. <br /> ما مسائل منطقهای فراوانی هم داریم. هر دو همسایة عراق و سوریه هستیم. مسائل بسیار مهمی در منطقة ما در حال وقوع هست. خوشبختانه در ماههای اخیر شاهد تحولات مثبتی در منطقه هم در عراق و هم در سوریه هستیم. لازم است که در تمام این زمینهها با هم بحث و گفتگو کنیم و همکاریهایی بین دو کشور انجام بگیرد؛ از جمله مسائل شمال افریقا و خاورمیانه و فلسطین جزو موضوعاتی است که بین ما و ترکیه همواره مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در این سفر هم موضوعات منطقهای و همچنین بینالمللی مورد توجه دو طرف خواهد بود.<br /> یکی از اهدافی که ایران در منطقه و جهان دنبال میکند مبارزه با خشونت و افراطیگری و تروریسم است و با همة کشورهای دوست در این زمینه بحث و گفتگو خواهیم کرد که بتوانیم همکاریهای عملیاتی و هماهنگیهای لازم را داشته باشیم. در این سفر هم برای مبارزه با خشونت و تروریسم و فرقهگرایی و افراطیگری انشاءالله بحث و گفتگو خواهیم کرد. <br /> &emsp;</p> http://www.president.ir/fa/809262014-06-09 08:48:297828378318782792945287152473