پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 15:04:24 +0330Sun, 24 Oct 2021 15:04:24 +03302024مصوبات هیات وزیران برای بهبود محیط کسب و کار<span style="font-size: 12px;">هیات وزیران روز چهارشنبه در ادامه جلسه مشترک با استانداران سراسر کشور، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی را که به رفع برخی از مشکلات صاحبان کسب و کار در امر تجارت توجه دارند و میتوانند به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند، پس از بحث و بررسی به تصویب رساند.</span><span style="font-size: 12px;">هیات وزیران روز چهارشنبه در ادامه جلسه مشترک با استانداران سراسر کشور، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی را که به رفع برخی از مشکلات صاحبان کسب و کار در امر تجارت توجه دارند و میتوانند به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند، پس از بحث و بررسی به تصویب رساند.</span><br /> پایش مداوم و بهبود محیط کسب و کار در کشور به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای جهانی کسب و کار از جمله مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران بود که بر اساس آن تمامی دستگاههای دولتی به منظور بهبود جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی کسب و کار موظف به ارتقا و ارائه شاخصهای مرتبط شدند.<br /> از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت، بهبود فضای کسب و کار و رویکرد گسترش تجارت فرامرزی بود که به منظور کسب اطلاعات لازم در جهت پایش مداوم و بهبود مستمر فضای کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت فرامرزی تصویب شد.<br /> بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی موظف به اجرای اقدامات لازم شدند.<br /> <br /> http://www.president.ir/fa/790572014-07-02 14:52:127905822287154148