پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 23 Sep 2021 03:04:40 +0330Thu, 23 Sep 2021 03:04:40 +03302024 کشور را باید برای یک خیزش بزرگ آماده کنیم* توسعه همه جانبه کشور را باید به روز غرور ملی و پیروزی خود تبدیل کنیم * فرزندان انقلابی ایران در صحنه دیپلماسی برای پیروزی دیگری همانند فتح خرمشهر مقاومت و فداکاری خواهند کرددکتر روحانی در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران:رییسجمهوری در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران ویژه فتح خرمشهر با اشاره به اینکه باید پیروزی خرمشهر را در تاریخ کشور تکرار کنیم، تصریح کرد: برای تکرار پیروزیها و حماسههای بزرگ همانند آزادی خرمشهر، باید همصدا و متحد،دست در دست یکدیگر دهیم.رییسجمهوری در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران ویژه فتح خرمشهر با اشاره به اینکه باید پیروزی خرمشهر را در تاریخ کشور تکرار کنیم، تصریح کرد: برای تکرار پیروزیها و حماسههای بزرگ همانند آزادی خرمشهر، باید همصدا و متحد،دست در دست یکدیگر دهیم.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این مراسم که همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: فرزندان انقلابی ایران در صحنه دیپلماسی برای بدست آوردن یک پیروزی دیگر همانند پیروزی خرمشهر، ایستادگی، مقاومت، صبوری و فداکاری خواهند کرد.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ این سخنی راست است و مگر میشد بدون اراده حق، در برابر همه جهان به پیروزی رسید، گفت: اراده حق بر این قرار گرفته که ملت ایران در برابر همه توطئهها و در همه مقاطع تاریخ به پیروزی برسد.<br /> رییسجمهوری پیروزی و فتح خرمشهر را در گرو سه عامل هم دل و همرأی بودن همه مردم، اتفاقنظر بر هدف از سوی همه اقوام و مذاهب و دست به دست هم دادن همه برای یک هدف واحد، عنوان کرد و افزود: هر کجا با هم و همصدا باشید و در ترجیح هدف، همرأی بوده و دست به دست یکدیگر دهیم، بیتردید خواهیم توانست پیروزی خرمشهر را دوباره بیافرینیم.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه همانطور که در آزادسازی خرمشهر با راهبری از فرمان امام پیروز شدیم،امروز نیز با اطاعت از راهبری رهبر فرهیخته و معظم انقلاب اسلامی و با وحدت، اتحاد و همدلی به اهداف ملیمان دست خواهیم یافت، اظهار کرد: ایران در عرصه هستهای نه چیزی بالاتر از حقوق قانونی، طبیعی و روشن خود میخواهد و نه اجازه خواهد داد، دشمنان و زورگویان، حتی گوشهای از حق ملی ما را زیر پا گذاشته و به این ملت زور بگویند.<br /> رییسجمهوری ادامه داد: اگر دیروز همه از سپاه، ارتش، بسیج، عشایر، و همه آحاد ملت در عرصه مقاومت برای پیروزی، حماسه آفریدند، امروز نیز فرزندان ملت در صحنه دیپلماسی برای به دست آوردن پیروزی دیگر همانند فتح خرمشهر ایستادگی، فداکاری و صبوری میکنند. <br /> دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید پیروزی خرمشهر را تکرار کنیم، تصریح کرد: تردیدی ندارم که ملت ایران در موضوع دفاع از حقوق خود در عرصه فناوری هستهای نیز در برابر فشار دیگران به حول قوه الهی به پیروزی دست خواهد یافت و با حفظ حقوق قانونی خود و با منطق در مواجهه با قدرتهایی که تحت عنوان 1+5 در مقابل ایران حضور دارند، گام به گام به پیش رفته تا هم زنجیره تحریمها را بگسلد و هم فناوری صلحآمیز هستهای را برای همیشه تداوم بخشد. <br /> رییسجمهوری پس از این فراز از سخنان خود با تاکید بر اینکه فتح خرمشهر دوم ما فقط دفاع از حقوق و توانمندیهای هستهای نیست، گفت: ملت ایران خرمشهرها دارد و باید به توسعه ملی همانند کشورهای توسعه یافته در زمینه انواع فناوریها، رفاه و بهبود اوضاع در عرصههای مختلف همت کند.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: توسعه به عنوان یک هدف و چشمانداز 20 ساله از طرف رهبری معظم انقلاب اسلامی تأمین شده و گر چه حدود 10 سال از زمان آغاز اجرای آن سپری شده، اما 10 سال دیگر زمان باقی است و اگر کمربندها را محکم ببندیم در 10 سال پیش رو میتوانیم عقبماندگیهای گذشته را نیز جبران کنیم.<br /> رییسجمهوری برنامه پیشرو برای 10 سال باقی مانده از زمان اجرای سند چشمانداز را شامل دو مرحله عبور از موانع پیش روی داخلی نظیر مقررات دست و پا گیر و مقابله با فساد و رفع موانع و معضلات خارجی دانست و اظهار کرد: باید موانع را کنار بگذاریم و با اتحاد، کشور را برای یک خیزش بزرگ آماده کنیم و دولت تدبیر و امید به حول قوه الهی و با کمک ملت ایران، در این عرصه پیش خواهد رفت.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: باید همانگونه که روز فتح خرمشهر روز پیروزی بزرگ و ملی و فوران غرور ملی ما ایرانیان است، روز رسیدن به توسعه در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز به روز غرور ملی و پیروزی بزرگ خود تبدیل کنیم.<br /> رییسجمهوری ادامه داد: دولت به حول قوه الهی بر غول رکود و تورم پیروز شده و با کمک مردم معضل اشتغال را به عنوان یک هدف مهم برای مردم و رهبری معظم انقلاب، سامان خواهد داد و در عرصههای اقتصادی مختلف کشور نظیر نفت و گاز، راه و بنادر وکشاورزی، رونق ایجاد کرده و اعتلای عرصه اخلاق و فرهنگ را به عنوان هدفی مهم در نظر خواهد داشت و گامهای مؤثری برای پیشگیری و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی برخواهد داشت.<br /> دکتر روحانی تأکید کرد: خرمشهر بعدی ملت ایران توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همراه با رشد اخلاق و معنویت در کنار رفاه و بهبود معیشت و حرکت به سوی مرزهای علم و فناوری است تا ملت ایران خرمشهرهای جدید را به آغوش کشیده و پیروزیهای جدید را نصیب خود کند.<br /> رییسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود روز سوم خرداد 61 را روز پیروزی بزرگ اسلام، ایمان و ایران در برابر جهانیان که به پشتیبانی از رژیم بعث برخاسته بودند، عنوان کرد و این روز را برای ایرانیان بسیار مهم، خاطرهانگیز و افتخارآفرین توصیف کرد.<br /> دکتر روحانی گفت: روزی که دشمن متجاوزانه، ظالمانه و بدون هیچ دلیلی به سرزمین ایران حمله کرد، روز سختی بود اما از تلخترین روز جنگ، آن روزی بود که بعد از هفتهها ایستادگی خبر سقوط خرمشهر به گوش مردم رسید و عجیب آنکه خرمشهر هم یادآور تلخترین روز و هم نوید بخش شیرینترین ساعات و روزهای دفاع مقدس بود.<br /> رییسجمهوری افزود: پیروزی ملت ایران بر دشمنی که تا بن دندان از سوی همه ابرقدرتها مسلح شده بود و علاوه بر سلاحهای غربی و شرقی که به سوی این کشور سرازیر بود دلارهای نفتی برخی کشورهای منطقه نیز به سوی خزانهاش ارسال میشد و همه بندرگاههای این کشورها در اختیار رژیم متجاوز بعثی بود، تنها با اتکا به خداوند و ائمه معصومین به دست آمد.<br /> دکتر روحانی اظهار کرد: ملت ایران راه و مسیرش را از راهبر و امام بزرگش دریافت کرد و با تکیه بر الطاف خداوند و ائمه معصومین خرمشهر را با دست خالی در برابر مجهزترین تجهیزات دشمن که مستحضر به پشتیبانی تجهیزات مدرن و سنگین غربی و شرقی بود، آزاد کرد.<br /> رییسجمهوری تصریح کرد: فرزندان این ملت و شما خانواده ایثارگران سنگر به سنگر، خانه به خانه و کوچه به کوچه ایستادگی کردند و همه اقوام و مذاهب و همه عاشقان این سرزمین، فرمانبر آن راهبر متقی و روشنضمیر شدند و میخواستند به دنیا بگویند که دوران زورگویی به ملتها سر آمده و روز پیروزی اراده و ایمان بر سلاح فرا رسیده است.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه ملت ایران به دشمنان گفت که ایرانیان یک ملت یکپارچه هستند از هیچ ابرقدرتی هراس نداشته و غرش توپخانه دشمن بر دل و اراده آنها تأثیری نداشته الا اینکه ایمان آنان را بیشتر و اراده آنها را آهنینتر میکند، تصریح کرد: گرچه روزی که خرمشهر اشغال شد برای ما سخت و دردناک بود، اما همانروز در پایگاه هشتم شکاری، حضور داشتم و اراده مستحکم، تیزپروازان کشورمان را برای آزادسازی خرمشهر در چهره آنان مشاهده کردم.<br /> رییسجمهوری اضافه کرد: دلاوران و رزمندگان ایرانی با صبر و تحمل 19 ماهه مرحله به مرحله عملیاتهای کوچک و بزرگ را اجرا کردند و پس از عملیاتهای غرورآفرین ثامنالائمه، بوستان و فتحالمبین، عملیات آزادسازی خرمشهر را با رمز یا علی بن ابیطالب که رمز و راز دلاوری و مردانگی نزد ایرانیان بوده و هست اجرا کردند تا به پیروزی بزرگ فتح خرمشهر رسیدند که مایه افتخار تک تک ایرانیان در هر جای جهان شد.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: فتح خرمشهر باید درس جاودانه و سرمشق ابدی برای ما باشد و نباید اجازه دهیم این پیروزی منحصر در سوم خرداد سال 61 باقی بماند. خرمشهر یعنی شهر آرمان و باید با اتکا بر این تجربه ایران را بسازیم. آزادسازی خرمشهر صرفاً آزادسازی خاک و بخشی از سرزمین ایران نبود، بلکه دستیابی به ارزشهای والا و اهداف بلند ملت ایران بود که به جهانیان اعلام کردند، نه یک وجب از خاک کشور دیگری را اشغال خواهند کرد و نه اجازه خواهند داد کسی یک کف دست از خاک ما را اشغال کرده و در تصرفش نگاه دارد.<br /> http://www.president.ir/fa/779052014-05-24 13:57:46778777790177910779181416287151486