پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 07 Jul 2022 11:37:01 +0430Thu, 07 Jul 2022 11:37:01 +04302024 منافع اروپا در گرو تعامل و احترام متقابل با ایران استنهاوندیان در دیدار رییس کمیسیون امور مالی پارلمانی فرانسه:رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری عصر امروز (دوشنبه) در دیدار رییس کمیسیون امور مالی پارلمانی فرانسه، دیدگاه جمهوری اسلامی را فرصت ویژهای برای منطقه و مناسبات بینالمللی دانست و گفت: هر کس دوستدار واقعی صلح و حل مشکلات منطقهای و جهانی است، وظیفه دارد از این فرصت استفاده کند.رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری عصر امروز (دوشنبه) در دیدار رییس کمیسیون امور مالی پارلمانی فرانسه، دیدگاه جمهوری اسلامی را فرصت ویژهای برای منطقه و مناسبات بینالمللی دانست و گفت: هر کس دوستدار واقعی صلح و حل مشکلات منطقهای و جهانی است، وظیفه دارد از این فرصت استفاده کند.<br /> دکتر محمد نهاوندیان با بیان اینکه مسأله تروریسم به معضلی برای منطقه و جهان تبدیل شده است، به پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مبنی بر جهانی عاری از خشونت و افراطیگری اشاره کرد و افزود: این رویکرد، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بینالمللی را افزایش داده است.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با اشاره به دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد، این ملاقات را سازنده توصیف کرد و گفت: پیامهایی که در این دیدار مبادله شد سرآغاز مجددی در روابط دو کشور بوده است. <br /> دکتر نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه رویکرد اقتصاد جهانی افزایش تجارت و تولید است، گفت: دولت تدبیر و امید اولویت خاصی برای توسعه مناسبات اقتصادی در عرصه بینالمللی قایل است.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری به مناسبات ایران و فرانسه در گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه با یک سوء تفاهم در خصوص برنامه صلحآمیز هستهای ایران، منافع مشترک اقتصادی دو کشور در معرض آسیب قرار گرفته است.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به دستاوردهای اولیه توافق ژنو گفت: این توافق نشان داد که اختلاف نظر فیمابین قابل حل است و انشاءالله با گفت و گو و مذاکرات سیاسی میتوان به تفاهم نهایی رسید و ایران ثابت کرده که آمادگی برای رفع نگرانی های معقول را دارد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول اعتقادی خود، تروریسم را محکوم و خواستار مقابله با آن با همراهی همه کشورها میباشد، گفت: نمیشود از طرفی دم از حقوق بشر زد و از طرف دیگر از تروریسم حمایت کرد.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: فرانسه که آشنایی دیرینهای نسبت به خاورمیانه دارد باید در حل و فصل مسایل منطقهای بیش از گذشته نقش ایفا کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه &laquo;با کمک به تروریسم نمیشود به دموکراسی کمک کرد&raquo;، گفت: زمینههای همکاری برای مقابله با تروریسم و افراطیگری وجود دارد.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه حرکت اسلامخواهی از 35 سال قبل از ایران شروع شده است، گفت: در حال حاضر پیام اعتدالخواهی از ایران برخاسته است و این پیام امروز به سایر کشورهای منطقه و جهان نیز سرایت کرده است.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان نقش الهامبخش ایران در منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران جزیره امنیت، صلح و ثبات در منطقه است. این برای اروپا و بهویژه فرانسه حیاتی است که از جایگاه ایران و فرصت کنونی استفاده کند.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: جمهوری اسلامی ایران رویکردهای افراطی و خشونتطلبانه با ادعای اسلامخواهی را به طور جدی محکوم و معتقد است که باید اتحادیه اروپا با رویکرد اعتدالجویانه ایران همکاری عمیق و درازمدت داشته باشد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مایل است که اروپا مواضع واقعی خود را که حمایت از استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است، با صراحت پیگیری کند.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: عدم انحراف به سوی سلاح هستهای و استفاده نظامی از انرژی اتمی در ایران براساس اصول مذهبی و اخلاقی است، نه به دلیل فشارهای خارجی؛ به همین دلیل است که با شفافیت حداکثری از مذاکرات استقبال میکنیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه ما در تأسیسات هستهای چیزی برای مخفی کردن نداریم، گفت: برخی قدرتها از زبان تهدید استفاده میکنند، اما معتقدیم با تهدید امنیتی باید برخورد امنیتی شود و ملت ایران نسبت به زبان تهدید حساسیت دارد.<br /> دکتر نهاوندیان ادامه داد: مسیر تهدید، مسیر بنبستی است و باید مسیر دیگری باز شود و آن مسیر اعتماد و احترام متقابل است.<br /> فیلیپ مارینی رییس کمیسیون امور مالی پارلمانی فرانسه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور خود و هیأت همراه وی در ایران، دیدارها و مذاکرات خود را با مقامات کشورمان مثبت توصیف کرد.<br /> وی ایران را کشوری کهن با تمدن بزرگ و دیرینه دانست و گفت: ظرفیت و امکانات زیادی در دو کشور وجود دارد که باید آن را برای توسعه همکاریهای دو جانبه بکار گرفت.<br /> وی با آرزوی موفقیت ایران در مذاکرات هستهای گفت: فرانسه امیدوار است که در مذاکرات بعدی ایران در ماه ژوئیه به توفیقات خوبی دست یابد.<br /> http://www.president.ir/fa/770702014-04-28 20:37:097706931183150221